20:04 11/01/2022

Điều chỉnh mức tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Nhật Dương

Mức tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội mới được áp dụng từ ngày 1/1/2022 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/2...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 36 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2022; các quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 1/1/2022.

Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1/1/2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022.

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần, hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022.

Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần, hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022.

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Thông tư này được điều chỉnh theo công thức: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. 

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện như sau:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Nguồn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Nguồn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 1/1/2016 trở đi, và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. 

Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại Thông tư này được điều chỉnh như sau: Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện như sau:

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Nguồn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Nguồn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất một lần được tính theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.