18:20 07/07/2022

Doanh thu khối vận tải tăng hơn 38%, "ông lớn" đường sắt vẫn chật vật giảm lỗ

Ánh Tuyết

Tốc độ tăng trưởng vận chuyển khách bằng đường sắt cao gấp 7 lần bình quân toàn ngành, cùng vận tải hàng hoá được duy trì, giúp doanh thu từ vận tải của Tổng công ty Đường sắt tăng hơn 38%. Tuy nhiên, do giá nhiên liệu tăng cao cùng năng lực thông tuyến hạn chế, kỳ vọng giảm lỗ năm nay vẫn gặp khó...

Doanh thu vận tải hành khách ngành đường sắt tăng trưởng mạnh nhưng chưa thể khôi phục hoàn toàn, nay lại gặp khó vì giá nhiên liệu tăng cao.
Doanh thu vận tải hành khách ngành đường sắt tăng trưởng mạnh nhưng chưa thể khôi phục hoàn toàn, nay lại gặp khó vì giá nhiên liệu tăng cao.

Cùng các lĩnh vực khác, vận tải đường sắt 6 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng.

Số liệu Tổng cục Thống kê cho thấy, vận chuyển hành khách bằng đường sắt tăng trưởng 42,4% so với cùng kỳ, cao gấp 7 lần tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành, đạt 1,7 triệu khách do nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Còn vận chuyển hàng hoá duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định 5,7% so với cùng kỳ với 3 triệu tấn hàng; luân chuyển hàng hoá tăng trưởng 22%.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Trước sự tăng trưởng về vận chuyển hành khách và hàng hoá, doanh thu ngành đường sắt 6 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan.

Báo cáo từ Văn Phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho thấy doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 của tổng công ty và của khối vận tải tăng trưởng khá. 

Cụ thể, doanh thu toàn tổng công ty (hợp nhất) thực hiện được hơn 3.279 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

Riêng công ty mẹ, doanh thu dự kiến đạt hơn 988 tỷ đồng, tăng khoảng 22,5% so với cùng kỳ 2021 (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ chưa bao gồm thu từ cung cấp dịch vụ dịch vụ sự nghiệp công từ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia).

 

6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện được hơn 3.279 tỷ đồng, tăng nhẹ 5,2% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, doanh thu khối vận tải dự kiến hơn 1.729 tỷ, tăng trưởng hơn 38% so với cùng kỳ 2021.

Tổng công ty Đường sắt cho hay khi dịch Covid-19 được kiểm soát, mở cửa du lịch trên toàn quốc, vận tải hành khách từng bước phục hồi.

Nếu như sau đợt vận tải Tết Nguyên đán phải bãi bỏ hơn 200 đoàn tàu thì đến nay, sản lượng vận tải hành khách của các công ty vận tải tăng dần đều.

Đặc biệt, một số sản phẩm dịch vụ mới được các công ty vận tải đường sắt hợp tác với các công ty du lịch hoàn thiện và đưa vào khai thác, thu hút khách, tăng doanh thu.

Điển hình là tuyến Hà Nội - Hải Phòng với mô hình kết hợp food tour Hải Phòng bằng đường sắt đang thu hút lượng hành khách rất lớn. Cùng đó là các sản phẩm du lịch trọn gói tuyến Hà Nội - Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, cho thuê toa xe khách cộng đồng phục vụ vui chơi, tổ chức tiệc trên tàu...

Song song với thúc đẩy vận tải khách, vận tải hàng hoá tiếp tục được duy trì.

Tổng công ty tổ chức vận tải theo kế hoạch đối với các luồng hàng truyền thống, khối lượng lớn như Apatit, phân bón, than, gạo, muối… Cùng với đó, ưu tiên tổ chức chạy tàu hàng chuyên tuyến, vận chuyển hàng liên vận quốc tế. Ngoài ra chạy thêm các đoàn tàu hàng thường và tàu liên khu đoạn để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa.

Tuy sản lượng, doanh thu vận tải hành khách tăng trưởng so với cùng kỳ 2021 nhưng chưa đạt được mức cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước dịch. 

Mặt khác, theo đại diện Tổng công ty Đường sắt, giá nhiên liệu tăng cao gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải đường sắt trong việc duy trì giá cước cạnh tranh với các phương tiện khác và cân đối chi phí sản xuất kinh doanh. Năng lực thông qua của tuyến Thống nhất không đáp ứng được yêu cầu của vận tải.

Vì vậy, để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, giảm lỗ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề ra mục tiêu 6 tháng cuối năm toàn tổng công ty đạt doanh thu hơn 3.863 tỷ đồng, bằng 105,4% so với cùng kỳ. Như vậy, phấn đấu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt trên 7.000 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa bao gồm thu từ cung cấp dịch vụ dịch vụ sự nghiệp công từ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia) hơn 921 tỷ đồng, bằng 127,1% so với cùng kỳ. Khối vận tải doanh thu hơn 1.846 tỷ đồng, bằng 158,5% so với cùng kỳ.

 

Trước đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty Mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo đó, các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của công ty mẹ như tổng doanh thu 4.364 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế lỗ 550 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 115 tỷ đồng. Không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1; kế hoạch vốn đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 35 tỷ đồng.