17:58 02/03/2023

Dừng triển khai một số tin nhắn dịch vụ tra cứu tới đầu số 8079

Nhật Dương -

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ dừng triển khai tin nhắn tra cứu một số dịch vụ đến đầu số 8079, do hiện người dân, doanh nghiệp đã có nhiều lựa chọn tra cứu miễn phí khác...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 2/3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ dừng triển khai tin nhắn tra cứu một số dịch vụ đến đầu số 8079.

Việc dừng tra cứu này gồm các tin nhắn tra cứu sau: “Tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội”, “Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế”,
“Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ”, “Tra cứu lại mật khẩu...”.

Trước đó, từ cuối năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai cung cấp dịch vụ các tin nhắn tra cứu nêu trên qua đầu số 8079. Khi sử dụng các dịch vụ tin nhắn tra cứu này, người dùng sẽ trả cho nhà mạng cung cấp dịch vụ mức phí 1.000 đồng/tin nhắn.

Đến nay, ngoài việc tra cứu bằng cách nhắn tin nêu trên, người dân, doanh nghiệp đã có rất nhiều lựa chọn tra cứu miễn phí khác do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp, như qua: Ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”; Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 6 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động có trách nhiệm “Định kỳ 6 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu”.

Theo đó, việc ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cung cấp dịch vụ tin nhắn tra cứu qua đầu số 8079 là không còn cần thiết. Sau khi Bảo hiểm xã hội Việt Nam dừng triển khai việc cung cấp các dịch vụ tra cứu qua tin nhắn nêu trên, người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng các kênh cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin miễn phí khác của của ngành.

Cụ thể, “Tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội”, Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tếqua: Ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” hoặc chức năng Tra cứu trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn)

Bên cạnh đó, “Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơqua: Chức năng Tra cứu trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn). 

Ngoài ra, “Cấp lại mật khẩu tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tửqua: Chức năng Quên mật khẩu trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” hoặc Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam (mật khẩu sẽ được cung cấp qua địa chỉ email mà người dân kê khai khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử).

Trường hợp khi đăng ký tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử mà người dân chưa có thông tin về địa chỉ email, người dân có thể bổ sung địa chỉ email qua các kênh khác. Đó là, thực hiện việc lập tờ khai TK1-TS để kê khai bổ sung thông tin email thông qua giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử của đơn vị, tổ chức dịch vụ thu đang quản lý.

Thực hiện lập tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 02/SĐ-GD, đến nộp trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất.

Người dùng cũng có thể liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng qua số hotline 1900.9068 để được hỗ trợ cấp lại mật khẩu của tài khoản giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử.