09:08 11/05/2021

Dược phẩm Bến Tre đã thoái 51% vốn tại Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - Bepharco (mã DBT-HOSE) công bố đã thoái toàn bộ 51% vốn tại CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (mã BIO-UpCOM)...

CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.
CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang.

Theo đó, ngày 6/5/2021, Bepharco đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Biopharco).

Tại BCTC quý 1/2021, tính tới 31/3/2021, Bepharco đang sở hữu 51% vốn điều lệ tại Biopharco, doanh ngiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh donah hóa dược, dược phẩm, dược liệu.

Cũng theo BCTC quý 1/2021, công ty vừa công bố, hết quý 1, DBT ghi nhận doanh thu giảm gần 24% so với cùng kỳ từ 173 tỷ xuống còn 155,71 tỷ đồng - trong đó, doanh thu bán hàng giảm từ 173 tỷ về hơn 152 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 2,2 lên 2,8 tỷ đồng - trong đó lãi chênh lệch tỷ giá hồi đoái đạt gần 2,6 tỷ. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận hơn 1 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trong khi cùng kỳ không phát sinh.

Trong kỳ, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp giảm từ 53 tỷ xuống còn 46 tỷ. Mặt khác các chi phí như chi phí tài chính tăng, chi phí bán hàng tăng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh từ 7,7 tỷ xuống chỉ còn 1,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của DBT âm hơn 328 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 5,97 tỷ đồng.

Năm 2021, DBT dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 918,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 23,5 tỷ đồng và 19,4 tỷ đồng; cổ tức dự kiến 20%, chi bằng tiền hoặc cổ phiếu, trong đó tối thiểu 7% bằng tiền.

Ở chiều ngược lại, theo báo cáo thường niên 2020, BIO cho biết doanh thu thuần đạt gần 36 tỷ, bằng 108% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6 tỷ, bằng 150% kế hoạch năm (4 tỷ) và lãi sau thuế đạt gần 5,1 tỷ đồng.

Được biết, từ ngày 13/5 đến gày 13/6, ông Phạm Thứ Triệu - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DBT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu thành công, ông Triệu sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ lên 2.090.913 cổ phiếu, chiếm 14,7%.

Đồng thời, ông Nguyễn Khắc Hanh, Phó tổng giám đốc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Nếu thành công, ông Hanh sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ lên 526.250 cổ phiếu, chiếm 3,7%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/5, cổ phiếu DBT giảm 300 đồng về 11.700 đồng/cổ phiếu, còn giá cổ phiếu BIO tăng từ 23.000 đồng lên 26.400 đồng/cổ phiếu.