11:03 21/10/2020

GAB báo lãi còi, chỉ 233 triệu đồng quý 3/2020

KIỀU LINH

Tổng cộng nợ phải trả tính đến cuối quý 3 của GAB là 182,6 tỷ đồng, lớn hơn rất nhiều so với vốn chủ sở hữu 161 tỷ đồng

GAB báo lãi còi, chỉ 233 triệu đồng quý 3/2020 nhưng giá vẫn cao ngất.
GAB báo lãi còi, chỉ 233 triệu đồng quý 3/2020 nhưng giá vẫn cao ngất.

Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với nhiều chỉ số tài chính kém sắc. 

Mặc dù doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 năm 2020 tăng mạnh, đạt 203 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ có 66 tỷ đồng, nhưng giá vốn hàng bán tăng theo, lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 4,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2019 đạt 12,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng và thuế, lợi nhuận của GAB thu về chỉ 233 triệu đồng, cùng kỳ năm 2019 là 6,3 tỷ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng năm 2020, GAB thu về 787 triệu đồng, giảm mạnh 93% so với năm 2019.

Đại diện GAB lý giải lợi nhuận giảm do giá cả thị trường của vật tư và các chi phí đầu vào đều tăng cao làm tăng giá thành sản phẩm, mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính của công ty cũng giảm 3,98 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng tài sản của GAB tính đến 30/9/2020 là 344 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn 227 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận chỉ còn 375 triệu đồng, giảm 600 lần so với năm 2019, trong khi nợ ngắn hạn là 175,8 tỷ đồng, điều này cho thấy khả năng trả nợ của GAB trong ngắn hạn rất khó.

Tổng cộng nợ phải trả tính đến cuối quý 3 của GAB là 182,6 tỷ đồng, lớn hơn rất nhiều so với vốn chủ sở hữu 161 tỷ đồng và gấp 5 lần so với đầu năm chủ yếu do phải trả người bán. Trong cơ cấu nợ, nợ ngắn hạn chiếm đến 175 tỷ đồng, nợ dài hạn 6,8 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của GAB cũng đang dần suy yếu, giảm từ 7,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước chỉ còn 4,6 tỷ đồng tính đến cuối quý 3 năm nay. Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính đều âm nặng. 

Mặc dù tình hình kinh doanh ngày càng đi xuống song trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GAB sau nhiều lần tăng đã gấp 11 lần đầu năm 2020, được nhà đầu tư mua bán xung quanh mức giá 187.400 đồng/cổ phiếu.