19:17 12/05/2021

Giá tăng hơn 70% lúc mua vào, một nhà đầu tư chốt lãi 10 triệu cổ phiếu DDV

Hà Anh -

CTCP Mua bán nợ Thế Hệ Mới, người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên HĐQT CTCP DAP - VINACHEM (mã DDV – UPCoM) đăng ký bán hết 10.000.000 cổ phiếu, chiếm 6,84% vốn tại DDV...

Sơ đồ giá cổ phiếu DDV từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu DDV từ đầu năm 2021.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến từ ngày 14/5 đến ngày 11/6/2021. Nếu giao dịch thành công, Mua bán nợ Thế hệ Mới sẽ khôgng còn nắm giữ cổ phiếu nào tại DDV.

Được biết, Công ty Mua bán nợ Thế Hệ Mới đã đăng ký mua 14.610.990 cổ phiếu từ ngày 30/9 đến ngày 29/10/2020. Tuy nhiên lúc đó, công ty mới mua được 10 triệu cổ phiếu.

Cùng thời điểm đó, CTCP Thiết bị điện Gelex bán ra hơn 7 triệu cổ phiếu DDV, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu, sau giao dịch Thiết bị điện Gelex nắm giữ còn 18.092.200 cổ phiếu, chiếm 12,38% vốn tại DDV và trong khoảng thời gian này, giá cổ phiếu DDV biến động quanh vùng giá 5.500 đồng/cổ phiếu đến 7.200 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, trên thị trường, sau khi lập đỉnh tại mức giá 16.600 đồng/cổ phiếu vào ngày 8/3/2021, thì cổ phiếu này qua đầu giảm điểm và hiện đang đứng tại mức giá 10.700 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/5, tăng hơn 70% so với mức giá trung bình tại thời điểm CTCP Mua bán nợ Thế hệ Mới mua vào.

Nếu tạm tính với mức thị giá hiện tại, CTCP Mua bán nợ Thế hệ Mới sẽ thu về khoảng 108 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi DAP – VINACHEM.

Kết thúc quý 1/2021, doanh thu thuần của DDV đạt hơn 632 tỷ đồng, tăng 56,6 so với cùng kỳ (404 tỷ) là do sản lượng DAP tiêu thụ quý 1/2021 là 72.647 tấn, tăng so với sản lượng DAP tiêu thụ trong quý 1/2020 là 25.330 tấn (quý 1/2020 tiêu thụ 47.317 tấn) và lợi nhuận sau thuế đạt 35,5 tỷ - trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 6,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính là 1,3 tỷ, tăng so với cùng kỳ năm trước là 980 triệu đồng chủ yếu là do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; Chi phí tài chính kỳ này là 2,226 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước là 9,3 tỷ đồng chủ yếu là giảm lãi vay do tình hình kinh doanh tốt lên, Công ty ít phải sử dụng đến vốn vay Ngân hàng.

Mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này là 29,350 tỷ, tăng 8,69 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này tăng là do công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; Thu nhập khác kỳ này là 3,4 tỷ, tăng so với cùng kỳ năm trước số tiền 3,317 tỷ đồng là do công ty nhận được tiền bồi thường do nhà cung cấp không giao hàng theo quy định.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch sản lượng DAP sản xuất 252.000 tấn, tăng 21,5% thực hiện 2020; Sản lượng tiêu thụ 252.000 tấn, tăng 8,8% thực hiện 2020; Doanh thu tăng 31,1% lên gần 2.480 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 68 tỷ đồng, tăng 239% năm 2020.

Như vậy, kết thúc 3 tháng đầu năm, DDV đã hoàn thành 26% mục tiêu doanh thu và 52,2% mục tiêu về lợi nhuận cả năm.