13:45 16/08/2021

Giảm tổng mức đầu tư dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng xuống còn 267,5 triệu USD

Phan Nam -

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng” (Dự án) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ...

Theo đó, Chính phủ đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến ngày 31/12/2022. Đồng thời, đều chỉnh giảm quy mô đầu tư và điều chỉnh một số hạng mục của Hợp phần 2 - Hệ thống xe buýt nhanh thí điểm; Giảm tổng mức đầu tư của Dự án 90,819 triệu USD.

Như vậy, tổng mức đầu tư của Dự án sau điều chỉnh là 267,5 triệu USD (tương đương 6.152,5 tỷ đồng). Trong đó, vốn vay của WB là 160,5 triệu USD, tương đương 3.691,3 tỷ đồng; vốn đối ứng là 2.461,2 tỷ đồng, tương đương 107 triệu USD.

Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với mục tiêu tổng quát nhằm cải thiện môi trường đô thị; mở rộng sự tiếp cận của người dân thành phố Đà Nẵng đến các dịch vụ thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước; mạng lưới đường bộ và giao thông công cộng quan trọng tại các khu vực được chọn của thành phố.

Ban đầu, tổng mức đầu tư của Dự án là 272,13 triệu USD (theo công văn 1983/TTg-QHQT ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Trong đó, nguồn vốn ODA của Ngân hàng thế giới (WB) là 202,43 triệu USD, vốn đối ứng trong nước 69,7 triệu USD. Đến ngày 29/7/2017, Dự án được tăng thêm mức đầu tư bổ sung 86,185 triệu USD (nguồn vốn ODA của WB 72,519 triệu USD và vốn đối ứng trong nước 13,665 triệu USD).

 
Theo báo cáo của Cục Thống kê Tp.Đà Nẵng (tháng 7/2021), tính đến cuối tháng 6/2021, Dự án đã thực hiện được trên 4.926 tỷ đồng đạt gần 72% tổng mức đầu tư. Trong đó, tháng 6/2021 thực hiện được 52,3 tỷ đồng; ước tính tháng 7/2021 đạt 42 tỷ đồng.

Dự án gồm 5 hợp phần: Hợp phần 1 - Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải; Hợp phần 2 - Hệ thống xe buýt nhanh BRT; Hợp phần 3 - Các tuyến đường giao thông đô thị chiến lược; Hợp phần 4 - Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án; Hợp phần 5 - Các hoạt động được chuyển sang từ Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện Dự án từ tháng 4/2013 đến ngày 30/6/2021, tuy nhiên, hầu hết các hợp phần đều chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân. Bởi vậy, Đà Nẵng đã đề nghị được gia hạn thời gian hoàn thành Dự án.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, giải trình; Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan trong thực hiện điều chỉnh Quyết định đầu tư Dự án theo đúng nội dung được phê duyệt; Chịu trách nhiệm thực hiện và hoàn thành Dự án theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tránh thất thoát, lãng phí.