19:20 09/12/2022

Giao dịch ngoài thời gian đăng ký, thành viên HĐQT BCG bị phạt tiền và đình chỉ giao dịch chứng khoán 2 tháng

Hà Anh -

Ông Bùi Thành Lâm đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu BCG vào ngày 3/10 nhưng sau đó lại bán vào ngày 18/10...

Sơ đồ giá cổ phiếu BCG thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu BCG thời gian qua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo về việc đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với ông Bùi Thành Lâm - Thành viên hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG-HOSE) do giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký.

Theo đó, ông Bùi Thành Lâm - thành viên Hội đồng quản trị BCG bị phạt với số tiền là 75 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Cụ thể, ông Lâm đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu BCG vào ngày 3/10 nhưng sau đó lại bán vào ngày 18/10.

Đồng thời, Uỷ ban Chứng khoán nhà nước cũng có hình thức xử phạt bổ sung đối với ông Lâm là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 02 tháng theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trên thị trường, giá cổ phiếu BCG chốt phiên ngày 3/10 đã giảm xuống kịch sàn 11.450 đồng/cổ phiếu và giá cổ phiếu này tiếp tục lao dốc, chốt phiên ngày 18/10, giá cổ phiếu BCG giảm chỉ còn 10.200 đồng/cổ phiếu.

Cũng theo dữ liệu trên HOSE, trong bối cảnh cổ phiếu BCG liên tục giảm giá thì ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT công ty bị bán giải chấp 4.578.400 cổ phiếu vào ngày 16/11. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu ông Nam nắm giữ giảm còn 78.371.894 cổ phiếu, chiếm 14,69%.

Ngay sau đó, ông Nam đăng ký mua vào 5.000.000 cổ phiếu, nhằm gia tăng tỷ lệ nắm giữ. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ là 83.371.894 cổ phiếu, chiếm 15,63% vốn tại BCG theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận.

Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cũng đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đồng Tâm (Đồng Tâm Group) với tổng số tiền là 120 triệu đồng.

Cụ thể: Đồng Tâm Group bị phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do Đồng Tâm Group báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Đồng Tâm Group báo cáo không đúng thời hạn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu như báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tình quản trị công ty năm 2020; Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2020.

Tiếp theo là phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Nguyên nhân là Đồng Tâm Group báo cáo không đầy đủ nội dung về Danh sách người có liên quan của Công ty và Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.