09:14 23/10/2022

Thêm một công ty quản lý quỹ bị phạt tiền do vi phạm

Hà Anh -

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực (Tp.HCM) với tổng cộng mức phạt là 265 triệu đồng...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Hợp Lực (Tp.HCM) với tổng cộng mức phạt là 265 triệu đồng.

Cụ thể: công ty bị phạt 3 lỗi với 60 triệu đồng do không tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật doanh nghiệp về quản trị (thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 không đảm bảo thời hạn theo quy định; không tổ chức họp Hội đồng quản trị định kỳ trong năm 2020, 2021 theo quy định);

Tiếp đến là vi phạm hành chính do không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ (Quy trình về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán);  và công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (báo cáo không đúng thời hạn Báo cáo tình hình hoạt động công ty tháng 5/2022; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 5/2022; Báo cáo quản trị rủi ro bán niên 2022).

Cuối cùng, công ty bị phạt 85 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ các tài liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty.

Mới đây, SSC cũng đã công bố quyết định xử phạt một loạt công ty cổ phần quản lý quỹ do vi phạm hành chính như Công ty cổ phần Quản lý quỹ Pavo Capital (Tp.HCM) với số tiền là 145 triệu đồng do không tách biệt về nhân sự giữa hoạt động đầu tư tài chính của công ty và hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và không ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy trình nghiệp vụ phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ cung cấp (không ban hành quy trình phân bổ lệnh giao dịch, phân bổ tài sản).

Tương tự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ Eastspring Investments (Tp.HCM) bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng do công ty không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2020 và vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021, các giao dịch chứng khoán của nhân viên công ty quản lý quỹ không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (Tp.HCM) cũng bị phạt 185 triệu đồng do công ty bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và vi phạm quy định về hạn chế đối với nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Cụ thể: trong giai đoạn từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2021, các giao dịch chứng khoán của nhân viên của công ty quản lý quỹ không được báo cáo đầy đủ cho bộ phận kiểm soát nội bộ trước và ngay sau khi giao dịch.