06:02 26/09/2021

Giao thông và Ngân hàng cùng “phá băng” tín dụng dự án PPP cao tốc Bắc - Nam

Anh Tú

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ làm việc với Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc huy động vốn tín dụng cho các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đầu tư theo hình thức PPP...

Các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam đang gặp chậm tiến độ so với kế hoạch.
Các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam đang gặp chậm tiến độ so với kế hoạch.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản số 372/TB-BGTVT thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về tiến độ triển khai các dự án đầu tư theo hình thức PPP trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể thẳng thắn nhìn nhận, tiến độ triển khai các dự án còn chậm so với kế hoạch. Theo đó, còn tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công, góp vốn chủ sở hữu, ký kết hợp đồng tín dụng, giải ngân, chuẩn bị nguồn vật liệu...

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Giám đốc các Ban Quản lý dự án phải hết sức tập trung, nâng cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo sát sao để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân.

 

Hiện nay, còn duy nhất dự án thành phần đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo chưa khởi công xây dựng. Nếu các dự án không thể triển khai theo hình thức PPP theo đúng kế hoạch, Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án. Đồng thời, điều chuyển ngay nhiệm vụ quản lý dự án cho đơn vị khác.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lưu ý: "Việc tổ chức, triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, trong đó, có 03 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP đảm bảo tiến độ chất lượng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Bộ Giao thông vận tải".

Bộ trưởng cũng giao Vụ Đối tác công - tư chủ trì phối hợp Cục Quản lý xây dựng, Vụ Pháp chế và các Ban Quản lý dự án khẩn trương tham mưu Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai các dự án. Trong đó, lưu ý nêu rõ quyết tâm thực hiện của Bộ Giao thông vận tải, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền của Bộ để kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh đó, rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP. Đặc biệt, nghiên cứu việc giao cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP lưu ý các quy định của Hợp đồng về trách nhiệm huy động vốn của nhà đầu tư theo cam kết.

Cục Quản lý xây dựng chủ trì phối hợp với Vụ Đối tác công - tư, Vụ Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu phương án giao cho một cơ quan đầu mối, quản lý xuyên suốt từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến giai đoạn khai thác, vận hành, thu phí hoàn vốn đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Giám đốc các Ban Quản lý dự án: 6, 85, đường Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các Vụ: Đối tác công tư, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Pháp chế, Cục Quản lý xây dựng khẩn trương chuẩn bị tài liệu để Bộ trưởng làm việc với Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc huy động vốn tín dụng.

Đồng thời, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ yêu cầu. Nếu dự án nào không giải ngân hết số vốn được giao theo kế hoạch năm 2021 thì Giám đốc và lãnh đạo Ban Quản lý dự án phụ trách dự án đó sẽ được đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm lãnh đạo Ban và các cá nhân liên quan.

Các Ban Quản lý dự án cũng cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhanh nhất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng thi công theo đúng quy định. Trường hợp có phát sinh khác so với hợp đồng thì phải kịp thời kiểm soát, thống nhất giữa nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án và các bên liên quan để xử lý và tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án.

Khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết ngay các thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn cung vật liệu cho dự án. Nếu dự án nào bị chậm tiến độ do thiếu nguồn vật liệu, Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án đó.

Trước đó, ngày 14/9/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định: "Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phục vụ đời sống của nhân dân, do vậy, các bộ, ngành địa phương phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, không được để chậm tiến độ hoàn thành".