18:02 05/01/2023

Hà Nội điều chỉnh cục bộ nhiều ô đất để phù hợp với tình hình phát triển tại địa phương

Thanh Xuân

Đó là ô đất ô đất ký hiệu CCV-2 diện tích khoảng 7.474m2 tại quận Long Biên và ô đất ký hiệu CQ diện tích 535.705m2 tại xã Kiêu Kỵ. Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy định chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5232/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên, tỉ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CCV-2, với ranh giới phía tây bắc giáp tuyến đường quy hoạch 40m; phía đông nam giáp ngõ 268 Ngọc Thụy; phía tây nam giáp tuyến đường theo quy hoạch; phía đông giáp ô đất có chức năng bãi đỗ xe.

Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên do UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 1716/QĐ-UBND, ô đất ký hiệu CCV-2 được xác định chức năng là đất công cộng đơn vị ở (trạm y tế, nhà văn hóa phường Ngọc Thụy) với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: Diện tích ô đất khoảng 7.474m2, diện tích xây dựng khoảng 3.438m2, tổng diện tích sàn 2.690m2, mật độ xây dựng 46%, hệ số sử dụng đất 0,36 lần, tầng cao trung bình 3 tầng (1-3 tầng).

Nay giữ nguyên phạm vi, ranh giới, chức năng sử dụng đất (công cộng đơn vị ở trạm y tế, nhà văn hóa phường Ngọc Thụy), điều chỉnh diện tích xây dựng giảm còn khoảng 1.970m2, tổng diện tích sàn tăng lên 7.905m2, mật độ xây dựng giảm còn 26,3%, hệ số sử dụng đất tăng là 1,05 lần, tầng cao trung bình 1 - 5 tầng và bổ sung thêm diện tích 1 tầng hầm 1.590m2.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nêu trên sẽ giữ nguyên mạng lưới đường giao thông xung quanh khu đất và không làm thay đổi hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được xác định theo Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường từ đê Ngọc Thụy đến Khu đô thị mới Thượng Thanh, quận Long Biên, tỉ lệ 1/500 đã được duyệt.

Ngoài ra cũng trong thời gian này, Hà Nội còn phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 tại ô đất ký hiệu CQ5 với quy mô đất nghiên cứu khoảng 35.705m2.

Trong Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 đoạn từ Quốc lộ 5 đến thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, tỷ lệ 1/500 do UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 2566/QĐ-UBND, ô đất ký hiệu CQ5 được xác định chức năng là đất cơ quan, trường đào tạo (dành để bố trí Học viện Phụ nữ Việt Nam - thực hiện theo dự án riêng) với các chi tiêu quy hoạch kiến trúc: Diện tích đất khoảng 35.705m2, diện tích xây dựng 17.853m2, tổng diện tích sàn xây dựng 151.751m2, mật độ xây dựng 50%, tầng cao 5-11 tầng, hệ số sử dụng đất 4,25 lần.

Nay giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của ô đất là giữ nguyên diện tích đất khoảng 35.705m2, điều chỉnh diện tích xây dựng 17.471m2, tổng diện tích sàn xây dựng 45.985m2, mật độ xây dựng 48,9%, tầng cao 1 - 11 tầng, hệ số sử dụng đất 1,29 lần.

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy định chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, góp phần "xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, có cơ sở hạ tầng xã hội kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử, với phát triển kinh tế. Trong đó, chú trọng kinh tế trí thức và bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh theo hướng liên kết vùng, quốc gia, quốc tế…”. Đồng thời giúp khai thác hiệu quả sử dụng đất, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phục vụ nhu cầu dân cư khu vực.