17:34 11/02/2022

TP.HCM xin được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung

Đức Minh -

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa có văn bản gửi văn phòng UBND TP.HCM báo cáo các nội dung cần kiến nghị Thủ tướng phân cấp cho Thành phố được phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hài hòa và phù hợp với từng giai đoạn phát triển, nhưng không làm thay đổi tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung...

Việc TP.HCM được phân cấp phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đảm bảo tiết kiệm được thời gian, kinh phí trong quá trình điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung
Việc TP.HCM được phân cấp phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố đảm bảo tiết kiệm được thời gian, kinh phí trong quá trình điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung

Cụ thể, trong văn bản gửi của mình, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh Luật Quy hoạch đô thị nhằm rút ngắn, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến quy hoạch đô thị.

Về thẩm quyền, căn cứ Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, trình tự tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị được thực hiện qua nhiều bước.

Theo đó, UBND TP.HCM có trách nhiệm lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị; tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị; Báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền thẩm định quy hoạch đô thị là Bộ Xây dựng.

Sau đó, Bộ Xây dựng thẩm định về các căn cứ, điều kiện và nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố. Tiếp đó, Thủ tướng xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng. UBND Thành phố có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch những nội dung điều chỉnh.

Vì vậy, việc thực hiện theo quy trình điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung Thành phố trình Thủ tướng phê duyệt theo quy định hiện nay mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển, chưa đáp ứng kịp thời các yêu cầu mới đặt ra trong từng giai đoạn phát triển của Thành phố. Do đó, trên lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, Sở Quy hoạch- Kiến trúc kiến nghị trung ương phân cấp cho Thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đô thị TP.HCM.

Việc đề xuất phân cấp cho UBND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đô thị TP.HCM được Sở Quy hoạch- Kiến trúc nhấn mạnh: “Nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hài hòa và phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhưng không làm thay đổi quan điểm và định hướng của quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng phê duyệt”.

Hơn nữa, điều này sẽ đảm bảo tiết kiệm được thời gian, kinh phí trong quá trình điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thành phố  đồng thời đảm bảo không làm thay đổi tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung của đô thị.

Trước đó, Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM cũng đã có ý kiến góp ý gửi Bộ Xây dựng ngày 20/04/2021 về đề nghị cho ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đề xuất: "Khu vực thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư, nhà chung cư nhỏ hơn 2 ha thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể không phải lập quy hoạch chi tiết mà thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành trên cơ sở tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và các thông tin chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc do cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp theo thẩm quyền".

Lý do điều chỉnh được Sở Quy hoạch - Kiến trúc nêu ra là quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch không có nội dung quy định và thủ tục về bản vẽ tổng mặt bằng (khoản 4 Điều 14 Nghị định 37/2010 của Chính phủ).