10:44 06/10/2022

Hà Nội duyệt điều chỉnh cục bộ khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Thanh Xuân -

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây. Ô đất được điều chỉnh có ký hiệu K8-HH1, thuộc địa phận phường Xuân La, quận Tây Hồ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/500 được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, ô đất K8-HH1 đã xác định chức năng là đất hỗn hợp (xây dựng tổ hợp công trình "dịch vụ công cộng, thương mại kết hợp nhà ở cao cấp"), có các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: diện tích đất khoảng 15.678m2; mật độ xây dựng 40%; tầng cao 3 – 28 tầng; tổng diện tích xây dựng 83.093m2; hệ số sử dụng đất khoảng 5,3 lần; dân số 1.080 người. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan gồm 2 khối tháp cao 26 – 28 tầng (có chung khối để cao 3 tầng) và 1 khối tháp cao 26 tầng (có khối để cao 3 tầng).

Nay điều chỉnh giảm mật độ xây dựng còn 35,4%, giảm số tầng cao công trình 3 – 26 tầng, bổ sung công năng văn phòng và xác định cụ thể số tầng hầm để xe, trên cơ sở giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô diện tích đất, chức năng sử dụng đất, hệ số sử dụng đất, quy mô dân số theo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/500 được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5581/QĐ-UBND ngày 13/9/2013.

Về tổ chức không gian, sau điều chỉnh ô đất sẽ xây dựng 4 khối công trình chính, gồm 2 khối nhà ở cao 26 tầng, 1 khối công trình văn phòng cao 20 tầng và 1 khối công trình thương mại cao 3 tầng. Tổ chức cảnh quan sân vườn, giao thông nội bộ trong ô đất đảm bảo các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, thuận tiện sử dụng…

Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hoá Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỉ lệ 1/2000 mà UBND TP. Hà Nội phê duyệt. Không làm thay đổi diện tích đất, chức năng sử dụng đất, không tăng các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc so với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, tỉ lệ 1/500 do UBND TP. Hà Nội phê duyệt. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh.

Việc điều chỉnh quy hoạch bảo đảm khớp nối và không làm ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu đô thị theo quy hoạch đã được duyệt, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; cụ thể hóa một số chỉ tiêu và xác định cụ thể số tầng hầm đỗ xe phục vụ cho dự án, diện tích đất trồng cây xanh trong ô đất theo quy định. Đồng thời, làm cơ sở pháp lý để chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án và để các cấp chính quyền thực hiện quản lý đầu tư, xây dựng theo quy định.