14:49 24/03/2023

Hà Nội xử lý 64 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai ở Mê Linh

Thanh Xuân -

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trên cơ sở rà soát của các đơn vị và tổng hợp kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Chủ tịch UBND TP thống nhất nguyên tắc về chủ trương, phương án xử lý đối với các dự án đầu tư có vốn ngoài ngân sách, có sử dụng đất, chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo báo cáo bổ sung của Sở Tài nguyên và Môi trường ngày 13/3/2023.

Các dự án được chia làm 2 nhóm để xử lý. Đối với nhóm 1 gồm 15 dự án: thì riêng Dự án khu đô thị Golf Vinashin giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét chỉ đạo theo quy định. Còn những dự án khác, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, UBND huyện Mê Linh khẩn trương thực hiện chấm dứt, dừng, tạm dừng dự án, rà soát về quy hoạch; đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 30/4/2023.

Trong nhóm 2 (gồm 49 dự án còn lại), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện thủ tục chấm dứt việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án đối với Dự án xây dựng bệnh viện cho người có thu nhập cao và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại xã Tiền Phong trước ngày 30/4/2023.

Bên cạnh đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát tham mưu UBND TP xem xét tháo gỡ thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với Dự án khu đô thị mới CEO Mê Linh và Dự án Trường đại học Tài chính ngân hàng-Hà Nội, báo cáo UBND TP. Hà Nội trước ngày 1/4/2023.

Với những dự án còn lại, giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện để chủ đầu tư tự khắc phục, khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng, xử lý dứt điểm, báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2023.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND huyện Mê Linh phối hợp chặt chẽ với Sở, ngành thành phố kiểm tra, rà soát, kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng. Thường xuyên báo cáo Huyện ủy Mê Linh để chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật.

Trước đó, TP.Hà Nội cũng thông tin về biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn trong năm 2022. Cụ thể, thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã rà soát, tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành và kết luận đối với từng dự án. Trong quá trình thực hiện tiếp tục chủ động, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho chủ đầu tư, nhằm khắc phục vi phạm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án...

Qua thống kê, đến hết năm 2022 đã có 12 dự án được loại khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND TP; 59 dự án bị chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định; 19 dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thanh tra để thiết lập hồ sơ làm cơ sở xem xét chấm dứt dự án theo quy định; 44 dự án với tổng diện tích 2.607 ha đất nằm trong diện bị xem xét thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án…

Từ tình hình thực tế, năm 2023, UBND TP đặt mục tiêu phải xử lý dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn.