14:24 04/01/2023

Quyết tâm xử lý dứt điểm dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm tiến độ

Thanh Xuân

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức kế hoạch theo dõi, đôn đốc các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng đã được UBND TP quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, đồng thời tham mưu, báo cáo xử lý từng trường hợp…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

TP.Hà Nội vừa thông tin về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn năm 2022.

Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, nghị quyết của HĐND TP, UBND TP.Hà Nội đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án chậm triển khai, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp để xử lý kiên quyết đối với trường hợp chây ỳ, chủ đầu tư không có năng lực.

UBND TP cũng chỉ đạo các Sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát, tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành và kết luận đối với từng dự án. Trong quá trình thực hiện tiếp tục chủ động, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho chủ đầu tư, nhằm khắc phục vi phạm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp vi phạm.

Theo thống kê, tính đến hết năm 2022, với 135 dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án loại khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND TP; 59 dự án chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch theo quy định.

Ngoài ra có 3 dự án mà tòa án nhân dân, cơ quan điều tra, thanh tra đang thụ lý, xử lý theo quy định; 31 dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư đang kiểm tra và đề xuất xử lý tiếp; 19 dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thanh tra để thiết lập hồ sơ làm cơ sở xem xét chấm dứt dự án theo quy định.

Với 404 dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, có 109 dự án với tổng diện tích 326 ha đất, chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các vi phạm, đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai; 44 dự án với tổng diện tích 2.607 ha đất, UBND TP xem xét thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án;

Bên  cạnh đó, 85 dự án với tổng diện tích 132 ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND TP quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng…

Căn cứ tình hình thực tế, trong năm 2023, UBND TP sẽ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý từng bước, dứt điểm các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn. UBND TP yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, ban hành Kế hoạch, khung tiêu chí xử  lý đối với các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong tháng 12/2022, tổ chức thực hiện dứt điểm xong trước ngày 31/5/2023, định kỳ báo cáo hàng tháng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi, đôn đốc đối với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng đã được UBND TP quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, tham mưu, báo cáo UBND TP xử lý đối với từng trường hợp.

Ngoài ra, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng đúng theo tiến độ được phê duyệt.

Đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động, thúc đẩy môi trường đầu tư lành mạnh, tạo nguồn thu từ đất; phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật.