18:42 09/08/2021

Hải Phòng lên kế hoạch bảo vệ vị trí top 10 xếp hạng chỉ số PCI

Đào Tú -

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 – 2022 để thúc đẩy chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh...

Theo kết quả điều tra PCI 2020 của Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kì (USAID), thành phố Hải phòng xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố và thứ 2/11 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng đạt 69,27 điểm tăng 0,54 điểm và tăng 3 bậc so với năm 2019. Đây là lần thứ 3 Hải Phòng đứng trong top 10 tỉnh thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt.

Trong 10 chỉ số thành phần, thành có 6 chỉ số tăng điểm. Chỉ số gia nhập thị trường tăng 0,20 điểm, chi phí thời gian tăng 1.8 điểm, chi phí không chính thức tăng 0,52 điểm, cạnh tranh bình đẳng tăng 0,38 điểm, tính năng động của chính quyền địa phương tăng 0,84 điểm, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng 0,62 điểm.

Tuy nhiên Hải Phòng cũng có tới 4 chỉ số giảm điểm là chỉ số tiếp cận đất đai giảm 0,72 điểm, tính minh bạch giảm 0,4 điểm, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp giảm 0,17 điểm và cuối cùng là đào tạo lao động giảm 0,13 điểm.

Với mục đích giữ vững vị trí xếp hạng PCI của thành phố Hải Phòng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt với điểm số PCI đạt từ 70 điểm trở lên, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch Nâng cao chỉ số PCI năm 2021 -2022 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, Hải Phòng sẽ tập trung cải thiện mạnh vào 3 chỉ số thành phần có trọng số lớn trong chỉ số PCI nhưng bị giảm điểm trong năm 2020, bao gồm: chỉ số Tính minh bạch (20%), chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (20%), chỉ số Đào tạo lao động (20%).

Thành phố cũng đề ra mục tiêu phấn đấu 10 chỉ số thành phần trong năm 2021 như chỉ số chi phí gia nhập thị trường xếp thứ hạng từ vị trí 35 trở lên; chỉ số tiếp cận đất đai xếp thứ hạng từ vị trí 40 trở lên và chỉ số tính minh bạch xếp thứ hạng từ vị trí 26 trở lên...

Đặc biệt, cải thiện mạnh mẽ điểm số đối với 3 chỉ tiêu trong chỉ số chi phí thời gian, gồm cán bộ công chức thân thiện, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục, thủ tục giấy tờ đơn giản, năm 2021 tăng vị trí xếp hạng lên từ 5-10 bậc.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và thanh toán không dùng tiền mặt; khẩn trương thực hiện tích hợp thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến lên Công Dịch vụ công quốc gia. Thực hiện nhiều mô hình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đi vào thực chất và hiệu quả, tránh thực hiện hình thức và chạy theo thành tích.

Kế hoạch cũng đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện liên quan đến các chỉ số thành phần trong PCI. 

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức giám sát việc thực hiện Kế hoạch này tại các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, đơn vị. Hàng năm, tổ chức đi tìm hiểu, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương xếp thứ hạng cao về chỉ số PCI để đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chung của thành phố.