15:28 26/07/2022

Hàng trăm doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính

Anh Nhi -

100 doanh nghiệp được tư vấn hỗ trợ chuyên sâu về chuyển đổi số, 500 doanh nghiệp được đào tạo về tiếp cận và xây dựng chiến lược tài chính và 14 doanh nghiệp được tư vấn chuyên sâu về tái cấu trúc các khoản nợ và tiếp cận khoản vay trị giá 5 triệu USD…

Hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp trong chuyển đổi số và tiếp cận tài chính của Dự án LinkSME.
Hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp trong chuyển đổi số và tiếp cận tài chính của Dự án LinkSME.

Chia sẻ về kết quả ban đầu của Dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa” (LinkSME) tại Hội thảo “Thúc đẩy hỗ trợ chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” ngày 26/7, ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết giai đoạn phục hồi sau Covid-19, khu vực doanh nghiệp đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan tới quản trị doanh nghiệp, đứt gãy chuỗi cung ứng, giá cả đầu vào tăng…

“Hơn 98% doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực còn rất hạn chế để triển khai các chương trình chuyển đổi số, thích ứng với tình hình mới giai đoạn sau Covid-19. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và tiếp cận tài chính”, ông Hùng nói.

Cụ thể, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, gần 400.000 doanh nghiệp đã được tiếp cận các tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số, 600 doanh nghiệp được đánh giá mức độ sẵn sàng và 100 doanh nghiệp được tư vấn hỗ trợ chuyên sâu về chuyển đổi số.

Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị.
Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh hỗ trợ về chuyển đổi số, Cục Phát triển doanh nghiệp và Dự án LinkSME cũng đã triển khai đào tạo về tiếp cận và xây dựng chiến lược tài chính cho hơn 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó, 14 doanh nghiệp đã được tư vấn chuyên sâu về tái cấu trúc các khoản nợ và tiếp cận tài chính với khoản vay được phê duyệt lên tới 5 triệu USD.

“Tuy đây là kết quả ban đầu nhưng cho thấy sự chủ động và tiên phong của Dự án trong việc triển khai tập trung vào những lĩnh vực, phương pháp mới, có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay”, ông Gregory Leon, Giám đốc Quản trị Nhà nước và Phát triển kinh tế, USAID Việt Nam nhận định.

Cùng với những kết quả trên, Dự án LinkSME cũng đã xây dựng hai nền tảng thông tin số tại địa chỉ digital.business.gov.vn và a2f.business.gov.vn nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận một cách nhanh chóng và hiệu quả các công cụ, báo cáo, tài liệu liên quan tới chuyển đổi số và tiếp cận tài chính.

Trong đó, nền tảng thông tin tại địa chỉ digital.business.gov.vn là nền tảng số với nhiều thông tin hữu ích về các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, chương trình đào tạo, tài liệu và công cụ, đồng thời kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuyên gia tư vấn và đơn vị cung cấp giải pháp số. Công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất công nghiệp đã được phát triển, số hóa và tích hợp nền tảng Cổng thông tin này.

Sổ tay chuyển đổi số và Hướng dẫn chuyển đổi số được Cục Phát triển doanh nghiệp và LinkSME cung cấp tới doanh nghiệp.
Sổ tay chuyển đổi số và Hướng dẫn chuyển đổi số được Cục Phát triển doanh nghiệp và LinkSME cung cấp tới doanh nghiệp.

Sổ tay và các công cụ đánh giá khả năng tiếp cận các nguồn vốn mới cũng như đánh giá mức độ sẵn sàng tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vựa đã được phát triển và tích hợp trên nền tảng a2f.business.gov.vn. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể dễ dàng tiếp cận các công cụ và tài liệu trên nền tảng, đồng thời, tham gia trực tiếp vào các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và kết nối với các nguồn tài chính mới phù hợp với năng lực của doanh nghiệp.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong thời gian tới, Dự án LinkSME sẽ tiếp tục tập trung thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tài liệu hoá và nhân rộng mô hình hỗ trợ thành công trên phạm vi toàn quốc.

Đây sẽ là những hoạt động hỗ trợ kịp thời, có ý nghĩa, nhằm góp phần giúp doanh nghiệp có thể nắm bắt được xu hướng phát triển và chuyển dịch của thị trường trong nước và thế giới để có thể thích ứng, bền bỉ vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển vững mạnh.