06:03 20/07/2022

Doanh nghiệp tham gia chương trình chuyển đổi số tăng trưởng 760%

Nhĩ Anh -

Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình cuyển đổi số có sự bứt phá bùng nổ trong 6 tháng đầu năm 2022, gấp hàng trăm lần so với năm 2021...

Hơn 318.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tham gia chương trình chuyển đổi số SMEdx
Hơn 318.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tham gia chương trình chuyển đổi số SMEdx

Bộ Thông tin và Truyền thông và cho biết, trong lĩnh vực kinh tế số, lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có hơn 318.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tham gia chương trình chuyển đổi số SMEdx, tăng trưởng 760% so với năm 2021.

Với kết quả này, số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình chuyển đổi số trong 2 quý vừa qua đã đạt hơn 88,3% mục tiêu đặt ra của kế hoạch cả năm 2022 (360.000 doanh nghiệp).

Cùng với sự tăng trưởng số lượng doanh nghiệp tiếp cận, tham gia, lượng doanh nghiệp sử dụng nền tảng số SMEdx trong 6 tháng cũng có mức tăng trưởng bứt phá gần 197,3%, đạt mức 45.564 doanh nghiệp, đạt hơn 95% kế hoạch năm 2022 đặt ra (50.000 doanh nghiệp).

Doanh nghiệp tham gia chương trình chuyển đổi số tăng trưởng 760% - Ảnh 1

Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được công văn đăng ký của 22 doanh nghiệp với 182 nền tảng số, đạt 35/35 nền tảng thuộc Chương trình nền tảng số quốc gia.

Để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đến nay, 35/35 nền tảng số quốc gia đã xong và đã được đưa vào sử dụng (32/35 nền tảng đã dùng chính thức, 03/35 nền tảng đang dùng thử nghiệm). Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 50 nền tảng số, trong đó có 18 nền tảng số phổ biến phục vụ chính quyền số; 16 nền tảng số phổ biến phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; 16 nền tảng số phổ biến phục vụ người dân.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, định hướng xuyên suốt năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy triển khai chuyển đổi số là ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương. Đặc biệt ưu tiên thúc đẩy sử dụng các nền tảng số Việt Nam phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân thuộc các lĩnh vực liên lạc, mua sắm, giải trí, sức khỏe, học tập, du lịch, đi lại, ăn uống và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Trong năm 2022, việc triển khai các nền tảng kinh tế số tập trung vào các nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, công bố các nền tảng số phục vụ SMEs tại địa chỉ: https://smedx.mic.gov.vn.

Cũng trong lĩnh vực kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số trong GDP quý 2/2022 tăng trưởng 0,81% so với năm 2021.

Doanh nghiệp tham gia chương trình chuyển đổi số tăng trưởng 760% - Ảnh 2

Cụ thể, nếu như trong năm 2021, tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt khoảng 9,6% thì trong quý 1/2022, tỷ lệ này đã tăng lên 10,2% và đến quý 2/2022, con số này là 10,41%. Trong đó tỷ lệ GDP kinh tế số lĩnh vực ICT chiếm đa số (6,35%); còn lại là tỷ lệ kinh tế số nền tảng (1,88%) và kinh tế số ngành lĩnh vực (chiếm 2,17%).

Năm 2022, mục tiêu đặt ra, kinh tế số trong GDP sẽ chiếm 11,2%. Còn theo Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, mục tiêu kinh tế số sẽ chiếm 20% GDP vào năm 2025 và 30% GDP vào năm 2030.