19:03 16/12/2022

HDBank thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Thuỷ Tiên -

HDBank sẽ phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ trong hai năm 2023 và 2024...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, ngân hàng HDBank vừa hoàn thành việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của HDBank nhận được sự đồng thuận cao với tỷ lệ tán thành đạt 79,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, HDBank sẽ phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi quốc tế qua phương thức phát hành riêng lẻ, tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 500 triệu USD. Thời gian thực hiện dự kiến trong hai năm 2023 và 2024.

Đây là loại hình trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của ngân hàng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét. Tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định.

Trái phiếu được chào bán trên thị trường quốc tế với thời hạn 5 năm 1 ngày kể từ ngày phát hành. Lãi suất của trái phiếu được Hội đồng quản trị HDBank quyết định tại thời điểm phát hành, cố định trong 5 năm kể từ ngày phát hành và chỉ được thay đổi một lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Trước đó, HDBank đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính trên thế giới

Cũng theo thông tin từ HOSE, tờ trình của HDBank về việc sửa đổi bổ sung điều lệ, bao gồm nội dung cập nhật vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng và tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được thông qua với tỷ lệ tán thành 83,50%. Việc nới room ngoại lên 20% vốn điều lệ mới sẽ giúp các quỹ đầu tư chuyên nghiệp quốc tế có thêm cơ hội gia tăng đầu tư và đồng hành với ngân hàng.  

Về kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2022, HDBank tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng. Trong đó, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng, tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022 được cổ đông giao.