16:03 22/02/2023

Hòa Phát dự kiến lợi nhuận 2023 giảm, chi thù lao khen thưởng cho lãnh đạo, không trả cổ tức cho cổ đông

An Nhiên -

Hội đồng quản trị Hòa Phát đề xuất sử dụng toàn bộ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, điều này có nghĩa là không trả cổ tức tiền mặt năm 2022...

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát.
Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2023. Theo đó, trong năm nay, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 150.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.000 tỷ đồng, tiếp tục giảm so với năm 2022.

Năm 2022 vừa qua, Hòa Phát đạt tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 141.409 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất 8.444 tỷ, đều thấp hơn mục tiêu do đại hội cổ đông đề ra là 160.000 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận 25.000 – 30.000 tỷ.

Hội đồng quản trị đề xuất trích quỹ khen thưởng phúc lợi 42,2 tỷ đồng, không trích quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Quỹ Khen thưởng Ban Điều hành vì kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch.

Với phần lợi nhuận còn lại là 8.402 tỷ đồng, Hội đồng quản trị Hòa Phát đề xuất sử dụng toàn bộ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, điều này có nghĩa là không trả cổ tức tiền mặt năm 2022.

Hòa Phát dự kiến lợi nhuận 2023 giảm, chi thù lao khen thưởng cho lãnh đạo, không trả cổ tức cho cổ đông - Ảnh 1

Hòa Phát cũng đề xuất phương án dự kiến trích lập các quỹ năm 2023. Theo đó, quỹ đầu tư phát triển ủy quyền cho Ban tổng giám đốc xem xét quyết định việc trích và chi quỹ. Quỹ khen thường phúc lợi sẽ trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế, ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định việc trích và chi quỹ. Thù lao Hội đồng quản trị mức trích tối đa 1% lợi nhuận sau thuế. Quỹ khen thưởng ban điều hành Tập đoàn và ban điều hành công ty thành viên tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch mốc 8.000 tỷ đồng. Như vậy, cũng không có kế hoạch chia cổ tức năm 2023.

Quý 4/2022, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 26 nghìn tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế âm gần 2 nghìn tỷ đồng, tiếp tục tăng so với quý 3 trước đó.

Lũy kế cả năm 2022, Hòa Phát đạt doanh thu 142 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so 2021. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 8.400 tỷ đồng, chỉ bằng 24% so với năm 2021.

Hòa Phát dự kiến lợi nhuận 2023 giảm, chi thù lao khen thưởng cho lãnh đạo, không trả cổ tức cho cổ đông - Ảnh 2

Câu chuyện không chia cổ tức của Hòa Phát đã từng gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư.

Trả lời về giá cổ phiếu và cổ tức tại đại hội đồng cổ đông năm 2022, theo Chủ tịch Trần Đình Long, rất nhiều người chê Hoà Phát về việc sử dụng tiền nhưng số tiền mặt 46.000 tỷ chúng tôi không thể phiêu lưu được, rất nhiều tổ chức tín dụng góp ý tại sao anh để tiền phí thế, 1 năm kiếm được thêm 400-500 tỷ, nhưng vận mệnh để phát triển Dung Quất 2 là quan trọng. 45.000 tỷ đó với quy mô doanh thu tập đoàn thì phải yêu cầu 20.000 tỷ "tiền lỏng" đẻ đảm bảo khả năng thanh toán, giám đốc tài chính còn yêu cầu 30.000 tỷ.

Năm nay không thể chia cổ tức tiền mặt 10% được, tôi đã đi hỏi lại toàn bộ kế toán trưởng, giám đốc tài chính, với quy mô của Dung Quất 2, 80.000 tỷ chỉ vay ngân hàng 35.000 tỷ, sẽ thành trọng điểm trong tương lai", ông Long nói.