15:44 12/04/2022

Huỷ họp cổ đông, một cổ đông bán ra hơn 1,8 triệu cổ phiếu HQC

Hà Anh

Ông Lê Văn Lợi, cổ đông lớn của HQC vừa báo cáo đã bán ra 1.856.100 cổ phiếu HQC để giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 4/4/2022.

Sơ đồ giá cổ phiếu HQC thờ igian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu HQC thờ igian qua.

Ông Lê Văn Lợi báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE).

Cụ thể: ông Lê Văn Lợi, cổ đông lớn của HQC vừa báo cáo đã bán ra 1.856.100 cổ phiếu HQC để giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 4/4/2022.

Sau giao dịch, ông Lợi giảm lượng sở hữu cổ phiếu HQC từ 28,63 triệu cổ phiếu, chiếm 6,008% xuống gần 26,78 triệu cổ phiếu, chiếm 5,619% vốn điều lệ HQC.

Trước đó, vào ngày 18/3/2021 ông Lợi mua thêm hơn 2,67 triệu cổ phiếu HQC, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 30,83 triệu cổ phiếu, chiếm 6,47% vốn điều lệ.

Mới đây, HĐQT HQC thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 7/2/2022, do tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị. Ngày họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến trước ngày 30/6/2022. Thời gian và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự sẽ được công ty thông báo sau.

Về việc dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông và thực hiện theo yêu cầu của HOSE, HQC đã có văn bản giải trình lý do hủy ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022 của Hội đồng Quản trị, Công ty thực hiện việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022 để thực hiện ĐHĐCĐ thường niên 2022. Theo kế hoạch cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 sẽ diễn ra vào ngày 26/03/2022. Theo đó Công ty cũng gấp rút triển khai các công tác cho đại hội theo đúng quy định pháp luật (chốt danh sách, gửi thư, lập tờ trình, lập báo cáo thường niên, chuẩn bị hội trường cho ngày đại hội ...).

Tuy nhiên, trong khi chỉ còn 06 ngày là đến cuộc họp ĐHĐCĐ thì liên tiếp các thành viên Ban tổ chức, Ban lãnh đạo Công ty phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2; xảy ra hiện tượng lây nhiễm chéo trong toàn Công ty. Đồng thời năm nay số lượng cổ đông Công ty tăng gấp 4 lần so với năm liền kề cũng như số lượng cổ đông phản hồi đăng ký tham dự trực tiếp tại đại hội tăng vượt kế hoạch dự kiến, do đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức đại hội trong tình hình diễn biến dịch phức tạp.

Để ốn định lại sức khỏe, tình hình dịch bệnh tại doanh nghiệp cũng như chuẩn bị lại hội trường lớn đủ đáp ứng nhu cầu phát sinh tăng lượng cổ đông, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch, giữ gìn sức khỏe chung khi tổ chức đại hội, nên HĐQT chưa thể dự liệu thời gian chính xác có thể triệu tập lại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

HQC cho biết, với các điều kiện khách quan nêu trên, nếu không Hủy danh sách cổ đông thì khi tiến hành cuộc họp ĐPIĐCĐ thường niên 2022, danh sách cổ đông đã có nhiều biến động; các cổ đông có tên tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022 cách quá xa ngày họp, sẽ không đảm bảo được quyền cho các cố đông đang sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm gần cuộc họp nhất.

Chính vì vậy, để cuộc họp ĐHĐCĐ có thể diễn ra thuận lợi, đảm bảo quyền lợi cổ đông, căn cứ theo quyền và nghĩa vụ của mình, HĐQT Công ty đã họp khẩn và thông qua quyết nghị Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2022 nhằm đảm bảo quyền lợi các cổ đông.

Theo báo cáo thường niên năm 2021, HQC ghi nhận doanh thu đạt 346,8 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ và lợi nhuận đạt 4,2 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Năm 2022, HĐQT HQC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 165 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HQC ghi nhận 5 phiên giảm điểm liên tục xuống còn 7.610 đồng/cổ phiếu.