17:55 15/08/2022

Không công bố báo cáo sử dụng vốn năm 2019, Tập đoàn Nam Mê Kông bị phạt 210 triệu đồng

Hà Anh -

Theo cáo bạch chào bán cổ phiếu VC3 năm 2019, công ty chào bán 32.636.380 cổ phiếu - trong đó có 4.256.919 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và chào bán cho cổ đông hiện hữu là 28.379.461 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (mã VC3-HNX).

Theo đó, VC3 bị phạt tổng cộng 210 triệu đồng - trong đó, 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu liên quan đến Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 định kỳ 06 tháng kể từ khi kết thúc đợt chào bán vào tháng 01/2020, cụ thể: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm tháng 07/2020; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm tháng 01/2021; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu liên quan đến Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 định kỳ 06 tháng kể từ khi kết thúc đợt chào bán vào tháng 01/2020, cụ thể: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm tháng 07/2021; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn tại thời điểm tháng 01/2022);

Phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể: công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Biện pháp khắc phục hậu quả là công ty buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận, quy định tại điểm c Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Theo cáo bạch chào bán cổ phiếu VC3 năm 2019, công ty chào bán 32.636.380 cổ phiếu - trong đó có 4.256.919 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và chào bán cho cổ đông hiện hữu là 28.379.461 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp.

Số vốn cần huy động là gần 284 tỷ đồng nhằm đầu tư cho dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải và bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của công ty.

Thành lập từ năm 1993, tiền thân là Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (Vinaconex 3), Mekong Group đang có những bước chuyển mình để trở thành một tập đoàn kinh tế. Với trọng tâm là đầu tư và phát triển các dự án bất động sản đồng thời mở rộng đầu tư các lĩnh vực tiềm năng: Năng lượng tái tạo và Cảng biển - Logistics.

Vừa qua, VC3 đã chốt thời gian chào bán hơn 33,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 2:1 với giá 10.000 đồng/cp, vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến sẽ tăng từ 668 tỷ lên trên 1.000 tỷ đồng.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 15/8 đến ngày 30/8/2022 và thời gian đăng ký đặt mua từ 15/8-7/9/2022.