22:34 08/03/2021

Lãnh đạo IDV bị phạt do báo cáo không đúng hạn

Hà Anh

Ông Phạm Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX). bị phạt 15 triệu đồng do đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch

Sơ đồ giá cổ phiếu IDV.
Sơ đồ giá cổ phiếu IDV.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX).

Theo đó, ông Phạm Trung Kiên bị phạt 15 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, điểm đ khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Do ông Kiên đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: ông Kiên đăng ký bán 30.000 cổ phiếu IDV từ ngày 27/7/2020 đến ngày 21/8/2020, đã bán 20.500 cổ phiếu IDV từ ngày 04/8/2020 đến ngày 20/8/2020; ngày 27/8/2020, HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Kiên.

Được biết, năm 2020 công ty báo lãi hơn 210 tỷ đồng, tăng 113,6% so với cùng kỳ (98,370 tỷ đồng). Năm 2021, công ty dự kiến doanh thu đạt 159 tỷ đồng, giảm 27,9% so với thực hiện năm 2020 (220,4 tỷ đồng) và lợi nhuận giảm 35,8% xuống 135 tỷ đồng; cổ tức 25% - trong đó 5% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/3, giá cổ phiếu IDV tăng 3,68% đạt 70.500 đồng/cổ phiếu.