15:57 17/05/2022

MSN dự kiến phát hành 7 triệu cổ phiếu ESOP

Hà Anh -

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 89% so với giá cổ phiếu MSN chốt phiên 16/5 là 90.200 đồng/cổ phiếu....

Sơ đồ giá cổ phiếu MSN thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu MSN thời gian qua.

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã MSN-HOSE) thông báo Nghị quyết và Quyết định HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

Theo đó, HĐQT MSN vừa ra Nghị quyết triển khai phương án phát hành tối đa hơn 7 triệu cổ phiếu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,5% tổng số cổ phần. Đối tượng dự kiến phát hành sẽ là nhân viên, các công ty con, công ty liên kết có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào sự tăng trưởng của Masan Group.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 89% so với giá cổ phiếu MSN chốt phiên 16/5 là 90.200 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện là quý 2 này, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2022, doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 18.189 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,9% so với mức 19.977 tỷ đồng của quý 1/2021 do tác động của việc ngừng hợp nhất thức ăn chăn nuôi. Loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi dựa trên cơ sở LFL1, doanh thu thuần tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ nhờ vào tốc độ tăng trưởng hai chữ số tại MCH và MHT cũng như doanh thu tăng nhẹ tại WCM.

Cụ thể: WCM: quý 1/2022, WCM mở mới 109 điểm bán cho thấy đà tăng  trưởng mạnh mẽ của hệ thống bán lẻ này. Kết quả, doanh thu WCM tăng 0,8% so với cùng kỳ và tăng 5,7% so với Quý 4/2021. Với kế hoạch mở mới 300 cửa hàng trong Quý 2/2022 và kỳ vọng phát triển doanh thu tại các điểm bán hiện hữu, WCM dự kiến doanh thu trong Quý 2/2022 sẽ tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021 và dự kiến đà tăng trưởng cao về cuối năm 2022. 

* MCH: doanh thu thuần đạt 6.448 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% so với cùng kỳ với hầu hết các ngành hàng đều đạt tăng trưởng hai chữ số. MCH dự kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu trong Quý 2/2022 đạt 30% nhờ vào việc cho mắt các sản phẩm mới cũng như gia tăng quy mô doanh thu của các sản phẩm hiện hữu.

* MHT: Với giá hàng hóa tăng mạnh và nhu cầu toàn cầu ở mức cao, MHT đạt doanh thu thuần 3.930 tỷ đồng trong Quý 1/2022, tăng trưởng 32,6%, EBITDA đạt 878 tỷ đồng, tăng trưởng 83,7% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng. Giá hàng hóa sẽ tiếp tục là động lực giúp tăng trưởng doanh thu trong Quý 2/2022 đạt mức kỳ vọng trên 30% so với cùng kỳ. Ban điều hành đang nghiên cứu các phương án giúp MHT tiếp tục nâng cao hàm lượng công nghệ của thành phẩm, giúp cải thiện lợi nhuận và nâng cao giá trị gia tăng.

Lợi nhuận sau thuế (trước lợi ích cho cổ đông không kiểm soát) tăng trưởng 452,5%, đạt 1.895 tỷ đồng trong quý 1/2022 so với 343 tỷ đồng trong quý 1/2021. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ tăng 753,5% trong quý 1/2022, đạt 1.596 tỷ đồng so với 187 tỷ đồng trong quý 1/2021.

Năm 2022, công ty dự kiến doanh thu thuần từ 90.000 -100.000 tỷ đồng tăng trưởng 22% – 36% so với mức 74,2 nghìn tỷ đồng (loại trừ doanh thu mảng thức ăn chăn nuôi) trong năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế ước tính sẽ trong khoảng 6.900 – 8.500 tỷ đồng, tăng trưởng 82% – 124% so với mức 3,8 nghìn tỷ đồng trong năm 2021 (sau khi loại trừ các khoản thu nhập một lần và đóng góp từmảng thức ăn chăn nuôi trong năm 2021).

Trên thị trường, sau khi đạt mốc cao nhất 172.000 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 30/12/2021) thì nay giá cổ phiếu MSN giảm về còn 96.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm gần 36% trong 6 tháng qua.