22:29 26/01/2022

Quỹ Chính phủ Singapore đã bán thoả thuận gần 33 triệu cổ phiếu MSN, thu về hơn 4.700 tỷ đồng

Hà Anh

Theo dữ liệu trên HoSE, trong phiên 19/1, thị trường đã ghi nhận số cổ phiếu trên được giao dịch thỏa thuận có giá trị gần 4.747 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu MSN thời gian qua.
Sơ đồ giá cổ phiếu MSN thời gian qua.

Ardolis Investment Pte.Ltd báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã MSN-HOSE).

Theo đó, Ardolis Investment Pte. Ltd đã bán ra gần 33 triệu cổ phiếu MSN trong phiên 19/1/2022. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu quỹ này nắm giữ giảm từ hơn 65,9 triệu cổ phiếu, chiếm 5,58% xuống còn gần 33 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,79% Như vậy, quỹ ngoại này chính thức không còn là cổ đông lớn tại Masan.

Bên cạnh đó, tổ chức liên quan là Government of Singapore hiện đang nắm giữ gần 35 triệu cổ phần MSN, chiếm 2,95% vốn.

Theo dữ liệu trên HoSE, trong phiên 19/1, thị trường đã ghi nhận số cổ phiếu trên được giao dịch thỏa thuận có giá trị gần 4.747 tỷ đồng. Như vậy, ước tính giá bình quân nhóm quỹ này đã cổ phiếu MSN với giá khoản khoảng 143.800 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, chốt phiên ngày 19/1, giá cổ phiếu MSN đóng cửa ở mốc 147.500 đồng/cổ phiếu.

Sau đó, ngày 21/1/2022, MSN đã thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đã của Masan từ 100% xuống còn 49%.

Được biết, Masan đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2021 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 88.629 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với mức 77.218 tỷ đồng năm 2020 nhờ doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh tăng trường mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA): EBITDA hợp nhất của Masan năm 2021 tăng 57,7% so với năm 2020, đạt mức 16.280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Cổ đông của Công ty năm 2021 tăng trưởng 594%, đạt mức 8.561 tỷ đồng.