16:34 08/01/2019

Năm 2018, giá trị vốn hóa trên UPCoM tăng gần 40%

Hà Anh

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này hiện đang là 804 doanh nghiệp

Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối năm, chỉ số UPCoM-Index đạt mức 52,83 điểm, giảm 3,8% so với năm 2017.
Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối năm, chỉ số UPCoM-Index đạt mức 52,83 điểm, giảm 3,8% so với năm 2017.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, năm 2018, trên thị trường UPCoM có 137 doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu mới và 23 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này hiện đang là 804 doanh nghiệp với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt gần 32 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch hơn 319 nghìn tỷ đồng.

Theo HNX, thị trường diễn biến theo chiều hướng giảm sau khi tăng mạnh vào đầu năm, giảm mạnh nhất vào giữa năm. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu hồi phục dần vào cuối năm. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối năm, chỉ số UPCoM-Index đạt mức 52,83 điểm, giảm 3,8% so với năm 2017. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM phiên giao dịch cuối năm đạt hơn 893 nghìn tỷ đồng tăng gần 40% so với năm trước.

Toàn thị trường có hơn 4,7 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 93,7 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt gần 19 triệu cổ phiếu/phiên - tăng 51% so với năm trước, giá trị giao dịch đạt hơn 375 tỷ đồng/phiên - tăng 55% so với năm trước.

HNX cho biết, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất năm 2018 trên UpCoM gồm: LPB, BSR, POW, OIL và HVN. 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất gồm: POW, OIL, VGT, VEA và ACV và 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất gồm: BSR, POW, OIL VGT và ACV.

Năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 673,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 17,6 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt hơn 12,2 nghìn tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 9,6 nghìn tỷ đồng. Tính chung cả năm nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 2,6 nghìn tỷ đồng trên thị trường UPCoM.