07:00 17/01/2023

Nghiên cứu công nghệ mới trong kiểm định, không để sai phạm đăng kiểm ô tô lan rộng

Anh Tú

Năm 2023, Cục Đăng kiểm cần làm tốt 6 nhiệm vụ được Tư lệnh ngành giao thông vận tải giao phó, trong đó, nghiên cứu tách bạch chức năng quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động đăng kiểm. Đồng thời, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới manh nha, không để kéo dài và lan rộng sang các lĩnh vực khác...

Những sai phạm vừa qua ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín, hình ảnh ngành giao thông.
Những sai phạm vừa qua ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín, hình ảnh ngành giao thông.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam diễn ra chiều ngày 16/1, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những thành quả Cục Đăng kiểm Việt Nam đạt được trong gần 60 năm xây dựng và phát triển. Cục Đăng kiểm Việt Nam là đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến kiểm định các phương tiện đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt, tàu biển, khối lượng công việc lớn, đa dạng và rất phức tạp.

Nhắc lại những sai phạm trong hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ vừa qua, Bộ trưởng nhìn nhận đây là vụ việc để lại hậu quả đau xót đối với các thế hệ đang công tác của Cục Đăng kiểm Việt Nam nói riêng và Bộ Giao thông vận tải nói chung. Các vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm là nghiêm trọng, không chỉ là hối lộ mà còn là thông đồng, cấu kết để lưu thông phương tiện không đúng tiêu chuẩn, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

KHÔNG LÀM GIÁN ĐOẠN VIỆC ĐĂNG KIỂM, ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI DÂN

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận thức sâu sắc những sai phạm, thay vì tìm cách trốn tránh, phải đối mặt thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc sửa chữa.

 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng.

"Không còn con đường nào khác. Vấp ngã phải đứng dậy, phải nhìn thẳng vào sự thật.

Thời điểm cận Tết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa rất lớn nên đăng kiểm phải tích cực, quyết liệt hơn nữa, không làm ảnh hưởng, gián đoạn nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát lại một vấn đề lớn nhằm khắc phục những bất cập trong công tác kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cần rà soát, xây dựng thể chế, quy định liên quan đến đăng kiểm, trong đó cần khẩn trương nghiên cứu, trình sửa đổi ngay Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trên cơ sở những tồn tại, lỗ hổng để xảy ra các sai phạm thời gian qua.

Với xe mới xuất xưởng, yêu cầu bỏ đăng kiểm, chỉ tiếp nhận hồ sơ để thực hiện kỳ đăng kiểm tiếp theo, người dân, doanh nghiệp không phải mất phí vào hồ sơ.

Thứ hai, rà soát vấn đề con người đảm bảo nhân lực có năng lực trình độ và đạo đức tốt.

Thứ ba, đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, phần mềm, xưởng… cơ sở vật chất đúng tiêu chuẩn, đáp ứng điều kiện hoạt động. Đặc biệt, chú trọng công tác tổ chức thực hiện, vận hành hoạt động.

Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi phải làm việc với các địa phương, bộ ngành để có những góp ý toàn diện, thống nhất, điều chỉnh những nội không còn phù hợp với thực tiễn một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, cũng không vì quá lo sợ mà siết quản lý quá chặt chẽ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng có trách nhiệm tăng cường quản lý thanh tra kiểm tra, xây dựng quy định tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới, tiền kiểm, hậu kiểm một cách cụ thể, chi tiết; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Từ tiêu cực trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Cục Đăng kiểm tập trung quản lý công tác đăng kiểm từ đường thủy, hàng hải, đường sắt, không để hôm nay là đăng kiểm xe ô tô, ngày mai lại lĩnh vực khác tiêu cực.

6 NHIỆM VỤ VỚI ĐĂNG KIỂM, KIÊN QUYẾT XỬ LÝ SAI PHẠM

Về nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tốt 6 nhiệm vụ.

Thứ nhất, xây dựng chiến lược phát triển của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của xã hội.

Thứ hai, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong cơ quan tạo khí thế mới trong lao động nhằm đưa đăng kiểm Việt Nam phát triển toàn diện vững chắc. Đảm bảo kỷ cương nề nếp trong hoạt động nhiệm vụ, công vụ trong các lĩnh vực đăng kiểm.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải", Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2026.

Thứ tư, đánh giá lại thực trạng hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tập trung nghiên cứu đề xuất tách bạch chức năng quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động đăng kiểm theo hướng Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ làm quản lý công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm; tập trung tham mưu, góp ý, đề xuất xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng kiểm để phục vụ công tác quản lý nhà nước; tăng cường công tác cải cách hành chính, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng như hệ thống theo dõi, giám sát tại từng đơn vị thuộc Cục để tăng trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu; kịp thời phát hiện để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, xử lý vi phạm ngay từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Thứ sáu, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Tiếp thu những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Đăng kiểm Việt Nam cam kết sẽ rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong công tác kiểm định xe cơ giới, đề xuất bổ sung, sửa đổi theo hướng tăng cường công tác quản lý, điều chỉnh lại những quy định còn bất cập, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đi kiểm định.

Cùng đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động kiểm định đối với các đơn vị đăng kiểm qua camera; kiểm soát dữ liệu kiểm định các đơn vị đăng kiểm.

Đồng thời nghiên cứu, nâng cấp, hiện đại hóa công tác đăng kiểm và áp dụng các công nghệ mới trong kiểm định như: công nghệ nhận diện biển số, công nghệ đo kích thước xe tự động, kiểm tra khí thải có tải… từ đó, nâng cao chất lượng trong công tác kiểm định và chặt chẽ trong quản lý; xây dựng mới chương trình quản lý kiểm định xe cơ giới.

Cũng tại hội nghị tổng kết công tác năm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Nguyễn Văn Thắng trao quyết định điều hành hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam sau khi ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng bị bắt vì nghi án nhận hối lộ.