11:40 25/03/2013

Nhìn lại toàn cảnh cuộc khủng hoảng tại Cyprus

Nhật Vinh

Cộng đồng quốc tế đã trải qua hơn một tuần căng thẳng cùng với những diễn biến tại Cyprus