Doanh nghiệp

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cung cấp xăng dầu trở lại

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xuất trở lại các sản phẩm xăng dầu từ kho dự trữ của nhà máy từ ngày 20/9. Hiện nhà máy đang cố gắng hoàn thành đợt bảo dưỡng này một cách hiệu quả, an toàn để sớm quay trở lại hoạt động bình thường và tiếp tục cung cấp các sản phẩm xăng dầu thiết yếu cho thị trường Việt Nam...