Thái Nguyên dồn lực đẩy nhanh nhiều dự án lớn
Doanh nghiệp

Thái Nguyên dồn lực đẩy nhanh nhiều dự án lớn

Năm 2023, Thái Nguyên đang thực hiện hàng loạt các dự án trọng điểm. Lãnh đạo địa phương này yêu cầu các ban ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận trong quá trình triển khai dự án...