Doanh nghiệp

Thái Bình sắp cán đích thu ngân sách

Theo thông tin mới nhất từ UBDN tỉnh Thái Bình, 9 tháng của năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,77% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,4%; khu vực dịch vụ tăng 6,5%...