Dân sinh

Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định 3 khâu đột phá chiến lược

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định 3 khâu đột phá chiến lược, đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp; Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn…