17:26 15/09/2022

OGC lên tiếng về phiên giao dịch ngày 14/9

Hà Anh

Công ty khẳng định không bị áp dụng bất kỳ biện pháp/chế tài mới/bổ sung nào liên quan đến việc hạn chế giao dịch đối với mã cổ phiếu OGC...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu OGC trong 1 qua.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu OGC trong 1 qua.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC) vừa có văn bản giải trình về hiện trạng giao dịch cổ phiếu OGC ngày 14/9/2022.

Cụ thể: trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/09/2022 của OGC trên HoSE có hai vấn đề sau:

Một là, tại phiên khớp lệnh liên tục (phiên chiều ngày 14/09/2022), cổ phiếu OGC không thể đặt lệnh mua/bán từ đa số các công ty chứng khoán. Trong thời gian này, giao dịch chứng khoán của OGC hầu như không phát sinh các lệnh mua, chi phát sinh một số lệnh bán với khối lượng nhỏ được thể hiện trên bảng giao dịch.

Kết thúc phiên giao dịch khớp lệnh liên tục, chỉ có 02 lệnh mua/bán thực hiện thành công tại mức giá 16.200 đồng/cp với khối lượng 100 cổ phần vào thời điểm 13 giờ 51 phút 55 giây và 300 cổ phần vào thời điểm 14 giờ 01 phút 37 giây.

Hai là, tại phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (“ATC”), cổ phiếu OGC lại giao dịch bình thường với khối lượng giao dịch 389.700 cổ phiếu, giá đóng cửa là 15.200 đồng/cổ phiếu, giảm 650 đồng so với giá tham chiếu tương đương mức giảm 4,1%.

Qua đó, OGC đã nhận rất nhiều thắc mắc của các cổ đông/ nhà đầu tư vì không thực hiện được việc đặt các lệnh mua/bán đối với mã cổ phiếu OGC trong phiên khớp lệnh liên tục.

Liên quan đến nội dung trên, OGC đã gửi văn bản đề nghị HOSE kiểm tra lại các thông tin liên quan đến giao dịch của cổ phiếu OGC trong phiên chiều ngày 14/9/2022. OGC sẽ thực hiện việc thông báo tới các Quý vị cổ đông và Quý nhà đầu tư được biết khi nhận được phản hồi của HOSE về các thông tin có liên quan.

Hiện mã chứng khoán OGC đang thuộc diện hạn chế giao dịch theo Quyết định số 361/QĐ-SGDHCM ngày 2/6/2022, theo đó cổ phiếu OGC chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch.

Ngoài quyết định nêu trên, công ty khẳng định không bị áp dụng bất kỳ biện pháp/chế tài mới/bổ sung nào liên quan đến việc hạn chế giao dịch đối với mã cổ phiếu OGC. Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ các Quy định áp dụng đối với Công ty niêm yết, đặc biệt đảm bảo việc công bố thông tin kịp thời và chính xác.

Trước đó, HOSE cho biết cổ phiếu OGC giữ nguyên diện cảnh theo Quyết định 427/QĐ-SGDHCM ngàỵ 24/06/2022 của HOSE do lợi nhuận sau thuế của cồ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2022 là -33,53 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2022 là -2.759,65 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu OGC vẫn thuộc diện chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo Quyết định số 361/QĐ-SGDHCM ngày 02/06/2022 do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.