15:17 28/05/2022

OGC và OTL thông báo về việc bán một số khoản nợ xấu

Khánh Huyền

Trong đó, OGC chào bán tổng cộng 7 khoản nợ và OTL là 1 khoản nợ...

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Mã chứng khoán: OGC) và Công ty Cổ phần Đại Dương Thăng Long (OTL) - Công ty con của OGC đồng loạt công bố bán một số khoản nợ xấu của 2 Công ty. Trong đó, OGC chào bán tổng cộng 7 khoản nợ và OTL là 1 khoản nợ.

Thời gian bán dự kiến: ngày 4/6/2022.

Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia chào giá/đấu giá, đăng ký xem hồ sơ khoản nợ, tổ chức cuộc mở chào giá/thực hiện đấu giá tại Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace, 138b Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Việc đấu giá được diễn ra trên nguyên tắc công khai và minh bạch.

Theo đánh giá, việc bán đấu giá thành công các khoản nợ này sẽ mang lại số tiền không nhỏ về cho Tập đoàn và cải thiện đáng kể tình hình tài chính của Công ty.

* Thông tin chi tiết được công bố chính thức và đầy đủ tại website của OGC: https://www.oceangroup.vn