15:55 14/02/2023

Ông Nguyễn Công Phú xin rút khỏi Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Bình

Kiều Linh -

Tập đoàn HBC vừa có nghị quyết thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị HBC của ông Nguyễn Công Phú từ ngày 13/2/2023...

Ông Nguyễn Công Phú xin rút khỏi Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Bình.
Ông Nguyễn Công Phú xin rút khỏi Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Bình.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn HBC vừa có nghị quyết thông qua việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị HBC của ông Nguyễn Công Phú từ ngày 13/2/2023.

Ông Phú ủy quyền cho ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT tham dự, thảo luận, biểu quyết tại tất cả các cuộc hợp, lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản hoặc hình thức khác của HBC. Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT của ông Phú sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trước đó, ông Nguyễn Công Phú và ông Lê Viết Hải đã có cuộc tranh chấp gay gắt ngôi vương "Chủ tịch HBC". Cụ thể, ông Lê Viết Hải vào tháng 12/2022 đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HBC và được chấp thuận từ ngày 1/1/2023. Sau đó, Hòa Bình có nghị quyết bầu Bầu ông Nguyễn Công Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 01/01/2023.

Tuy nhiên, sau khi ban hành 02 Nghị quyết nêu trên với lý do việc quản trị, điều hành doanh nghiệp đã phát sinh một số bất cập liên quan đến cơ chế hoạt động và vận hành của Hội đồng sáng lập, ông Hải đã rút đơn và muốn giữ lại chức vụ Chủ tịch. Phía ông Phú liên tấp có những thông tin bác bỏ.

Đến giữa tháng 1/2023, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) thông báo về quyết định của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Tp.HCM với nội dung: "Buộc Công ty tạm dừng thi hành Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022, Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 14/12/2022, Nghị quyết số 53/2022/NQ-HĐQT.HBC ngày 31/12/2022 của HĐQT cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết của Hội đồng Trọng tài". Theo đó, sau những tranh cãi nảy lửa trong nội bộ, ông Lê Viết Hải sẽ tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của HBC.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của HBC ghi nhận lỗ 1.140 tỷ đồng. 
Kết quả kinh doanh năm 2023 của HBC ghi nhận lỗ 1.140 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh, 2023 là một năm bết bát với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 vừa công bố ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.218 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, doanh thu cả năm vẫn tăng 24% lên 14.122 tỷ đồng.

Trong quý 4, bão giá nguyên vật liệu cùng nhiều chi phí khác đã được phản ánh vào giá vốn khiến cho Hòa Bình lỗ gộp 426 tỷ đồng. Công ty gánh khoản lỗ 117 tỷ đồng từ bán các khoản đầu tư, đồng thời trích lập gần 360 tỷ đồng dự phòng nợ phải thu khó đòi. Do đó, Hòa Bình lỗ 1.202 tỷ đồng trong quý này. Cả năm lỗ 1.140 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, Hòa Bình có 493 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng 48 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm ngắn và dài hạn, tổng cộng 541 tỷ đồng. Khoản tạm ứng cho nhân viên giảm mạnh từ 426 tỷ hồi đầu năm xuống còn 190 tỷ đồng.

Theo thuyết minh chi tiết, trong khối công ty con, các công ty có lãi bao gồm Công ty TNHH Sơn Hòa Bình (lãi 5,7 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec (lãi 2,14 tỷ đồng) và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Hòa Bình (lãi 291 triệu đồng). CTCP Nhà Hòa Bình báo lỗ 214 tỷ đồng.