16:31 19/08/2022

Quảng Ngãi cần 120.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở

Thanh Xuân -

Tổng nguồn vốn cần huy động để hoàn thiện xây dựng nhà ở thuộc Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn là hơn 120.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 cần hơn 53.162 tỷ đồng, giai đoạn 2026 – 2030 cần 67.307 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Chương trình, quan điểm phát triển nhà ở của Quảng Ngãi trong giai đoạn tới là phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường, phù hợp với các quy định của pháp luật; điều kiện tự nhiên, các điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Chương trình đã đưa ra mục tiêu chính là phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở. Bên cạnh đó, phải đáp ứng đầy đủ, phù hợp nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh về cả số lượng, cơ cấu và chất lượng.

Tổng nguồn vốn cần huy động để hoàn thiện xây dựng nhà ở thuộc Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn là hơn 120.000 tỷ đồng. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025 cần huy động vốn để thực hiện là hơn 53.162 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cần bố trí hơn 3.620 tỷ đồng, bao gồm 3.572,6 tỷ đồng xây dựng các khu tái định cư; 47,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng 184 căn nhà ở công vụ có diện tích sử dụng 40 m2.

Giai đoạn 2026 - 2030, tổng nguồn vốn cần huy động để hoàn thiện xây dựng nhà ở 67.307 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách cần bố trí gần 2.338 tỷ đồng, bao gồm 2.278 tỷ đồng đầu tư xây dựng các khu tái định cư; 59,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng 214 căn nhà ở công vụ có diện tích sử dụng 40m2 và 6 căn nhà ở công vụ có diện tích sử dụng 80 m2.

Cùng với đó, diện tích đất ở giao cho chủ đầu tư để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 2.157ha. Ngoài ra, còn có 39,81 ha đất ở được giao cho chủ đầu tư để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và 255 ha đất ở giao để thực hiện các dự án bố trí quỹ đất tái định cư; diện tích đất ở phục vụ mục đích xây dựng nhà ở công vụ trong giai đoạn 2021-2030 là khoảng 1,63ha.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp quan trọng về cơ chế, chính sách; quy hoạch - kiến trúc; thúc đẩy phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội; khoa học, công nghệ và giải pháp tuyên truyền, vận động.

Tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển nhà ở, tăng cường các biện pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Đồng thời, xây dựng chính sách ưu đãi phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Xem xét sử dụng nguồn thu từ việc nộp bằng tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án nhà ở xã hội...