16:00 11/08/2021

Quý 2, HNG báo lỗ thêm gần 130 tỷ, nợ tại THACO còn 7.359 tỷ đồng

Hà Anh -

Tính đến ngày 30/7/2021, cơ cấu cổ đông nhóm THACO nắm giữ 38,38% và nhóm HAGL là 16,34%...

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020.

Cụ thể: HNG ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt 252 tỷ đồng, giảm 1/2 so với cùng kỳ và công ty báo lỗ sau thuế 129 tỷ đồng, trong khi giai đoạn này năm ngoái vẫn lãi hơn 7 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo HAGL Agrico cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 129 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lãi hơn 7 tỷ đồng là do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến giá mua vật tư nông nghiệp, bao bì đóng góp và chi phí vận chuyển bằng đường biển tăng.

Mặt khác chi phí nhân công tăng do ảnh hưởng của dịch Covid19 dẫn đến nguồn lao động địa phương bị hạn chế, chi phí phát sinh cho lao động người Việt Nam tăng cao do từ quý 2/2021 có quy định về cách ly và kiểm tra phòng ngừa Covid tăng tại cửa khẩu.

Bên cạnh đó, công ty mới trích lập dự phòng một số khoản phải thu là 43 tỷ đồng, thanh lý hàng tồn kho trái cây chế biến (IQF) đã sản xuất từ năm 2019 - trong khi đó, lợi nhuận quý 2/2020 chủ yếu đến từ việc hoàn nhập chi phí thuế đã trích vào các năm trước 156 tỷ đồng.

Ngoài ra, sản lượng và doanh thu chưa tăng như kỳ vọng do các vườn cây chuối, dứa, xoài đang trong giai đoạn cải tạo và khác phục tình trạng thiếu nước, điện, phân bón từ cuối năm 2020 chuyển sang, đồng thời năng suất và chất lượng không thể cải thiện trong thời gian ngắn.

Luỹ kế doanh 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu của HNG đạt 512 tỷ đồng, giảm hơn 1/2 so với cùng kỳ (1.165 tỷ đồng) vvà lợi nhuận sau thuế lỗ 122 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 9,9 tỷ đồng).

Về kế hoạch kinh doanh quý 3/2021, HNG dự kiến sản lượng trái cây thu hoạch quý 3/2021 đạt 24.586 tấn, tăng lên 40% so với quý 2/2021 (17.562 tấn) - trong đó Chuối 22.453 tấn; Dứa 165 tấn; khai thác mủ cao su dự kiến 1.500 tấn với doanh thu ước đạt 353 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của công ty đạt gần 22.830 tỷ đồng, giảm gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm (24.670 tỷ đồng); Nợ phải trả là 14.655 tỷ đồng - chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn (8.254 tỷ đồng).

Cùng tính đến 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HNG là -2.428 tỷ đồng, tăng hơn 150 tỷ so với hồi đầu năm; lỗ từ chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng hơn 380 tỷ lên hơn 1.654 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HNG cho biết căn cứ theo Nghị quyết HĐQT ký ngày 31/7/2021, công ty sẽ thực hiện nghiệp vụ cấn trừ công nợ số tiền chuyển nhượng 4 công ty với khoản tiền nợ HNG nợ THAGRICO, đồng thời thực hiện thanh toán nợ giữa 4 công ty (đã bán cho THAGRICO) với HNG để giảm tối đa dư nợ vay của HNG.

Dự kiến sau cấn trừ tổng nợ phải trả chỉ còn 7.359 tỷ đồng, chiếm 47%/tổng sản sản (tại quý 2/2021 là 65%).

HNG cũng cho biết hiện nay tiến độ của dự án cân bay NongKhang đã hoàn thành 92,34%, tuy nhiên do thực tế phát sinh một số khối lượng công việc so với hợp đồng và dịch bệnh Covid19 dẫn đến tiến độ hoàn tất chậm hơn so với dự kiến. Công ty sẽ gấp rút phối hợp với các nhà đầu tư để hoán tất dự án và tiến hành bàn giao cho Chính phủ Lào.

Tính đến ngày 30/7/2021, cơ cấu cổ đông nhóm THACO nắm giữ 38,38% và nhóm HAGL là 16,34%.