17:20 05/07/2021

Mua cổ phiếu không báo cáo, em gái Phó Chủ tịch HNG bị phạt tiền

Hà Anh -

Bà Đoàn Thị Nguyên Thảo đã mua 46.000 cổ phiếu HNG từ ngày 09/3/2021 đến ngày 25/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch...

Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ đầu năm 2021 đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu HNG từ đầu năm 2021 đến nay.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đoàn Thị Nguyên Thảo (Tp.HCM), em gái ông Đoàn Nguyên Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE).

Theo đó, bà Nguyên Thảo bị phạt 30 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: bà Đoàn Thị Nguyên Thảo đã mua 46.000 cổ phiếu HNG (tương ứng với 460.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu HNG) từ ngày 09/3/2021 đến ngày 25/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Sau đó, bà Thảo đã bán hết 46.900 đồng/cổ phiếu đang nắm giữ theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 5/4 đến 9/4/2021.

Mới đây, HAG tiếp tục đăng ký bán 51,5 triệu cổ phiếu HNG, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu từ 178.185.300 cổ phiếu, chiếm 16,07% xuống còn 126.685.300 cổ phiếu, chiếm 11,43% vốn.

Giao dịch dự kiến thực hiện thông qua phương thức bán thoả thuận, thời gian thực hiện từ ngày 7/7-5/8/2021. Mục đích nhằm tái cơ cấu tài chính. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu HAG sẽ còn nắm giữ là 126.685.300 cổ phiếu, chiếm 11,43% vốn HNG.

Trước đó vào ngày 9/3/2020, HOSE đã có quyết định chuyển cổ phiếu của HNG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là 11,09 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là -2.312,96 tỷ đồng.

Ngày 31/03/2021, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của HNG và theo Báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là 20,91 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -2.306,11 tỷ đồng.

HOSE cho biết tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HNG theo Quyết định số 503/QĐ-SGDHCM ngày 03/09/2020 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HNG sau khi có BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của công ty.