12:08 17/12/2022

Sai phạm tại dự án khu nhà ở của Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM

Mộc Minh -

Dự án chỉ có 27 công trình xây dựng (nhà ở), chiếm 0,03% diện tích đất ở, còn lại là đất trống chưa xây dựng; có tới 26/27 nhà xây dựng không theo mẫu…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Thanh tra TP.HCM vừa có Thông báo số 108 về kết luận thanh tra dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở Văn hóa và Thể thao tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là TP. Thủ Đức).

Theo kết luận thanh tra, việc thực hiện dự án trên có nhiều vi phạm, thiếu sót trong pháp lý thực hiện dự án: giao đất, quản lý đất và quy hoạch thực hiện dự án; tổ chức, điều hành; thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư; phân phối, bàn giao lô nền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Hiện nay, dự án chỉ có 27 công trình xây dựng (nhà ở), chiếm 0,03% diện tích đất ở, còn lại là đất trống chưa xây dựng; 26/27 nhà xây dựng không theo mẫu. 

Thanh tra TP.HCM cho rằng Sở Văn hoá và Thể thao đề xuất thay đổi hướng tuyến đường liên phường tại dự án, dẫn đến đường này có trong chỉ tiêu đất giao thông để thực hiện dự án là chưa thực hiện đúng với ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Tự ý phân lô tăng thêm 14 nền đất và phân phối, bàn giao một số lô nền chưa đúng đối tượng.

Không thiết kế xây hồ điều tiết tiêu thoát nước trong hồ sơ kỹ thuật xây dựng dự án theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Bồi thường cho 17 hộ dân có diện tích 14.799 m2 với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng không thuộc trường hợp đủ điều kiện bồi thường.

Xác định phần diện tích đất công (làm cơ sở cho việc bồi thường thiệt hại theo phương thức hoán đổi đất cho Nhà nước với tỷ lệ 10% của chủ đầu tư) có chênh lệch lớn với cơ quan chức năng.

Việc tăng thêm diện tích đất ở chưa được các cơ quan chức năng chuyên môn có ý kiến dẫn đến chưa xác định được số tiền đóng nghĩa vụ tài chính.

Liên quan đến dự án này, Thanh tra TP.HCM cho rằng Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định chấp thuận đầu tư xây dựng cho chủ đầu tư (Công ty Tổ chức biểu diễn nghệ thuật) là chưa phù hợp với chủ đầu tư được giao đất thực hiện dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường chậm thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM về rà soát, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án và chậm có ý kiến đề xuất việc hợp tác đầu tư xây dựng công trình công cộng của Sở Văn hoá và Thể thao.

Riêng Sở Giao thông vận tải được xác định chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc báo cáo liên quan việc thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở đối với hồ điều tiết để tiêu thoát nước tại dự án theo ý kiến của UBND TP.HCM. 

Với những vi phạm nêu trên, Thanh tra TP.HCM kiến nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với từng cá nhân, tổ chức liên quan; khẩn trương khắc phục các vi phạm, thiếu sót.

Trong đó, khẩn trương xác định, điều chỉnh ranh giao đất theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; xác định lại phần diện tích đất công bị thu hồi tại dự án; công khai minh bạch kinh phí thực hiện dự án (kể cả nguồn vốn huy động xã hội hóa)…