17:28 05/10/2021

Sắp đưa test nhanh Covid vào diện bình ổn giá?

Trâm Anh -

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Y tế trình Chính phủ đưa sản phẩm test nhanh Covid-19 vào diện bình ổn giá, để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định…

Muốn đưa test nhanh Covid-19 vào diện bình ổn giá phải được Quốc hội thông qua
Muốn đưa test nhanh Covid-19 vào diện bình ổn giá phải được Quốc hội thông qua

Bộ Tài chính vừa có phản hồi trước đề xuất của 14 Hiệp hội doanh nghiệp về kiến nghị đưa sản phẩm test nhanh Covid-19 vào diện bình ổn giá vì dịch còn kéo dài, nhu cầu cao trong khi giá thị trường đắt đỏ.

Dẫn quy định tại Khoản 2, Điều 15 Luật Giá năm 2012; Khoản 1 Điều 3, Nghị định số 177/2013/NĐ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá, Bộ Tài chính cho biết, sản phẩm test nhanh Covid -19 không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Luật Giá và văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật Giá năm 2012 cũng quy định, hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá là hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho sản xuất, đời sống được quy định theo các tiêu chí như nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và dịch vụ chính cho sản xuất và lưu thông; hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người. 

 

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu đánh giá làm rõ sự cần thiết, trong đó đánh giá kỹ về yêu cầu quản lý, những tác động của mặt hàng này đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cơ chế tổ chức thực hiện sau khi Bộ Y tế quản lý giá theo danh mục bình ổn giá. 

Bộ Tài chính cho hay: "Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá thì Chính phủ phải trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định".

Cùng với đó, Nghị định số 177/2013/NĐ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá đã quy định trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Giá, trên cơ sở đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Y tế trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang đánh giá tổng thể để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Luật Giá năm 2012. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Y tế cũng như các Bộ, ngành có liên quan đánh giá, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật giá năm 2012 trong đó rà soát bổ sung các mặt hàng nhà nước quản lý theo trình tự, thủ tục quy định, phù hợp yêu cầu quản lý và thực tiễn phát sinh.

Trước đó, Bộ Y tế cho biết đang tổng hợp ý kiến để đề nghị đưa test xét nghiệm Covid-19 vào mặt hàng bình ổn giá bởi vì hiện nay mặt hàng này chưa được quy định trong luật.

Đến nay, Bộ Y tế đã cấp phép cho 97 test xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó 35 test xét nghiệm Real-time PCR, 39 test xét nghiệm kháng nguyên gồm 33 test nhanh và 06 test chạy cùng máy xét nghiệm, 23 test xét nghiệm kháng thể gồm 4 test nhanh và 19 test chạy máy.

Theo danh sách của Bộ Y tế, kit test nhanh có giá trong khoảng 79.800 đồng/test và 178.080 đồng/test. Trong khi đó, một bộ test xét nghiệm nhanh ở nước ngoài chỉ có giá 1,5 USD, tương đương 35.000 đồng.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị cung cấp các sinh phẩm xét nghiệp hàng tuần cập nhật công khai giá lên Cổng công khai giá dịch vụ y tế để đảm bảo tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện cho các đơn vị đăng ký để tạo cạnh tranh giá.

Các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm cũng như kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ xét nghiệm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.