20:32 20/04/2021

Sau bốn năm hoạt động, thị trường phái sinh có sản phẩm thứ ba

Hoài Vũ

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chuẩn bị đưa sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm vào giao dịch

Sản phẩm thứ ba của sàn phái sinh chuẩn bị được đưa vào giao dịch là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.
Sản phẩm thứ ba của sàn phái sinh chuẩn bị được đưa vào giao dịch là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Sau 2 loại hàng hóa đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 5 năm, sản phẩm thứ ba của sàn phái sinh chuẩn bị được đưa vào giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. 

"Sau 2 năm triển khai công tác chuẩn bị cho sản phẩm Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 10 năm, đến nay, các quy định pháp lý, hệ thống giao dịch, bù trừ thanh toán đã được hoàn thành để có thể đảm bảo thị trường vận hành thông suốt, an toàn, và sẵn sàng giao dịch ngay khi được sự cho phép của Bộ Tài chính", đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết.

Theo lộ trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sản phẩm trên thị trường được phát triển từ đơn giản đến phức tạp, đảm bảo khả năng quản lý, giám sát các rủi ro trên thị trường. 

Sau 4 năm giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, 2 năm giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 5 năm, sản phẩm hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 10 năm có tài sản cơ sở là Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi định kỳ cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn, quy mô hợp đồng là 1 tỷ đồng, được đưa vào giao dịch góp phần đa dạng hoá sản phẩm chứng khoán phái sinh trên thị trường, cung cấp thêm công cụ phòng ngừa rủi ro đối với Trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn dài.

Trên thực tế, Trái phiếu Chính phủ được phát hành trên thị trường sơ cấp với xu hướng kỳ hạn phát hành ngày càng dài hơn. Bên cạnh đó, trên thị trường thứ cấp, Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng được giao dịch với chiếm tỷ trọng lớn.

Đặc biệt, đối với hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 10 năm, đối tượng tham gia giao dịch có thêm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân đủ điều kiện theo quy định, khác với hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ 5 năm chỉ cho phép nhà đầu tư tổ chức giao dịch, được kỳ vọng sẽ tạo tính thanh khoản tốt hơn cho các sản phẩm phái sinh Trái phiếu Chính phủ.