18:05 06/04/2021

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm sốc gần 30% trong tháng 3

Hà Anh

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 145.840 hợp đồng/phiên, giảm 29,57% so với tháng trước - trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 226.398 hợp đồng vào ngày 26/3/2021

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2021.
Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2021.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, thị trường trường chứng khoán phái sinh tháng 3/2021 giảm mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 145.840 hợp đồng/phiên, giảm 29,57% so với tháng trước - trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 226.398 hợp đồng vào ngày 26/3/2021.

Như vậy, tính trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng VN30 đạt 10.033.138 hợp đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch hợp đồng VN30 đạt 172.985 hợp đồng/phiên, tăng 9,21% so với khối lượng giao dịch bình quân phiên năm 2020.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 3 đạt 28.349 hợp đồng, giảm 1,68% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 3 đạt 32.871 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 8/3/2021.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 3/2021 không có giao dịch hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm 29,57% so với tháng trước - Ảnh 1.

Tổng hợp KLGD, OI HĐTL trái phiếu Chính phủ

Bên cạnh đó, HNX cho cho biết tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường với tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 82,65% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước, cũng tăng nhẹ chiếm 16,1%.

Đồng thời, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2021 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 1,25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.