09:02 11/09/2009

Sẽ trục xuất lao động nước ngoài không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam

Vũ Quỳnh

Sẽ buộc xuất cảnh hoặc trục xuất lao động nước ngoài không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam

Việc quản lý lao động nước ngoài sẽ chặt chẽ hơn - Ảnh minh họa.
Việc quản lý lao động nước ngoài sẽ chặt chẽ hơn - Ảnh minh họa.
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký công văn 3353/LĐTBXH-VL, nhằm tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chỉ đạo các sở, ban ngành và các cơ quan có liên quan tổ chức, hướng dẫn tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan trực tiếp đến người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra và rà soát lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, thành phố. Trong đó, tập trung vào việc kiểm tra, thanh tra và rà soát lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về việc tuyển dụng, cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động, đặc biệt là các nhà thầu nước ngoài trúng thầu đang hoạt động tại địa phương có sử dụng lao động nước ngoài.

Khi thanh tra, kiểm tra phát hiện các trường hợp vi phạm thì kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam thì buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật.

Cũng theo công văn này, hàng tháng, các sở lao động thương binh và xã hội phải báo cáo rõ số lượng doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài chia theo ngành nghề, khu vực; số lao động nước ngoài đang làm việc tại địa phương (số lượng, trình độ, vị trí công việc), số lao động đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam, số lao động được cấp giấy phép lao động và số lao động phổ thông; các biện pháp để quản lý lao động nước ngoài của địa phương .