18:08 03/11/2020

Sôi động đấu giá cổ phần tháng 11

Hà Anh

Trên HNX trong tháng 11 này, sẽ có 5 phiên đấu giá diễn ra

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách các phiên đấu giá tháng 11/2020.

Theo đó, trong tháng 11 này HNX sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần; Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel; Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh Bình; Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam và cuối cùng là Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin.

Cụ thể: ngày 4/11 tới Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần (Vocarimex) bán 44.211.900 cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty với giá khởi điểm không thấp hơn 18.186 đồng/cổ phiếu theo hình thức là chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần.

Ngày 11/11, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) sẽ bán đấu giá 4.982.876 cổ phần với giá khởi điểm 105.500 đồng/cổ phần. Hiện Viettel Post có vốn điều lệ là hơn 830 tỷ đồng - trong đó: cổ phần do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nắm giữ: 55.487.221 cổ phần chiếm 66,81% vốn điều lệ.

Ngày 12/11, sẽ bán đấu giá 4.900.000 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam nắm giữ với giá khởi điểm 15.815 đồng/cổ phần.

Ngày 16/11, Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam bán đấu giá 5.290.000 cổ phần với giá khởi điểm 15.530 đồng/cổ phiếu. Và ngày 24/11 sẽ bán 4.536.000 cổ phần- tương đương 28% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vinacomin do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam sở hữu với giá khởi điểm 17.500 đồng/cổ phần.

Trước đó, HNX cho biết, trong tháng 10/2020, tại HNX chỉ diễn ra duy nhất 1 phiên bán đấu giá thoái vốn của Tập đoàn điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá duy nhất của tháng 10 đạt 2,65 triệu cổ phần, Số cổ phần trúng giá đạt 2,65 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Số tiền thu được qua phiên đấu giá đạt hơn 46 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 19,6 tỷ đồng, không có chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm.

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2020, HNX đã tổ chức 11 phiên đấu giá, tất cả đều là các phiên đấu giá để thoái vốn Nhà nước, với tổng số cổ phần chào bán đạt 43,4 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 42,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 97,5%, tổng số tiền trúng giá đạt 1.036 tỷ đồng, cao hơn giá chào bán 186 tỷ đồng.