13:20 07/10/2021

Tháng 9, Hợp đồng tương lai TPCP không có giao dịch

Hà Anh

Theo HNX, trong diễn biến giảm mạnh về khối lượng giao dịch thị trường, song nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức lại có xu hướng giao dịch khá tích cực so với tháng trước.

Biến động khối lượng giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 9/2021
Biến động khối lượng giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 9/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết nhà đầu tư nước ngoài tăng giao dịch trên thị trường phái sinh trong tháng 9.

Cụ thể: trong tháng 9/2021 giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tại HNX giảm mạnh so với tháng trước. Trong đó, sản phẩm hợp đồng tương lai có tổng khối lượng giao dịch đạt 3,26 triệu hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt 163.101 hợp đồng/phiên, giảm 35,99% so với tháng trước. Phiên giao dịch có khối lượng giao dịch cao nhất tháng đạt 236.548 hợp đồng vào ngày 29/9/2021.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 9 đạt 40.162 hợp đồng, tăng 32,77% so với tháng trước, đây cũng là mức OI cuối tháng cao thứ hai trong vòng 9 tháng qua - trong đó, ngày 28/9/2021 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 41.574 hợp đồng.

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 9/2021
Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 9/2021

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch trong tháng 9/2021. Tuy nhiên, trong diễn biến giảm mạnh về khối lượng giao dịch thị trường, song nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức lại có xu hướng giao dịch khá tích cực so với tháng trước.

Theo đó, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng từ 0,91% lên 1,57% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm cả tự doanh) cũng tăng từ 21,97% lên 23,73% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh của HNX đạt 37,82 triệu hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân đạt 205.098 hợp đồng/phiên, tăng 29,5% so với mức bình quân của năm 2020.