10:29 07/10/2021

KBC chào bán thành công 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, thu được 3.400 tỷ đồng

Hà Anh

Theo kế hoạch, KDC dự kiến sử dụng 12,3% tổng số tiền huy động được để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh dự kiến 534 tỷ đồng, sử dụng 34,6% để đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, dự kiến 1.500 tỷ và phần còn lại KBC dự kiến dùng để tái cơ cấu nợ vay, dự kiến 2.306 tỷ đồng, chiếm 53,1%...

Sơ đồ giá cổ phiếu KBC từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu KBC từ đầu năm 2021.

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, KBC đã phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ - trong đó, 88 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư trong nước và 12 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, Amersham Industries Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited mua vào 6 triệu cổ phiếu/đơn vị, một nhà đầu tư tổ chức trong nước là CTCP Quản lý quỹ đầu tư SGI mua vào 15 triệu phiếu, còn lại là 5 nhà đầu tư cá nhân cũng tham gia đợt chào bán trên - trong đó, ông/bà Trịnh Bảo Duy Tân mua ít là 13 triệu cổ phiếu, còn lại là mua 15 triệu cổ phiếu.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻnày của KBC
Danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻnày của KBC

Với chào bán là 34.096 đồng/cổ phiếu, KBC thu về gần 3.410 tỷ đồng.  Theo kế hoạch, KDC dự kiến sử dụng 12,3% tổng số tiền huy động được để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh dự kiến 534 tỷ đồng, sử dụng 34,6% để đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, dự kiến 1.500 tỷ và phần còn lại KBC dự kiến dùng để tái cơ cấu nợ vay, dự kiến 2.306 tỷ đồng, chiếm 53,1%.

Mới đây, KBC đã có nghị quyết bổ sung thêm trường hợp phân bổ vốn sau đợt phát hành. Theo đó, trong trường hợp số tiền thu về thấp hơn nhu cầu vốn thì Công ty sẽ phân bổ cho 3 khoản mục theo tỷ lệ phần trăm tương ứng đã nêu ở trên.

Còn trong trường hợp số tiền thực tế thu về vượt nhu cầu vốn thì KBC sẽ dùng số tiền vượt ngoài dự kiến để tiếp tục tăng phần vốn góp tại Phát triển Đô thị Tràng Cát như kế hoạch.

Dựa trên kết quả phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ của KBC với gí 34.096 đồng/cổ phiếu và giá phát hành cao hơn kỳ vọng hiện tại của VCSC là 30.000 đồng/cổ phiếuP; do đó, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với định giá của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Do vậy, VCSC đã có khuyến nghị "mua" cho KBC với giá mục tiêu 48.000 đồng/cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/10, giá cổ phiếu KBC đóng cửa ở mốc 44.300 đồng/cp.