15:19 13/10/2022

Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành, sớm xây Cảng hàng không Quảng Trị theo hình thức PPP

Anh Tú -

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1196/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không thuộc dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP)...

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị.
Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị.

Quyết định 1196 nêu rõ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên gồm lãnh đạo các Bộ: Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Quốc phòng; Công an; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng thực hiện theo quy định tương ứng tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành cần đưa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phương án giải quyết trong trường hợp có nội dung chưa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện; đồng thời, có nhận xét, kiến nghị rõ ràng theo đúng quy định tại Mẫu số 02, Phụ lục III Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. 

Chi phí thẩm định của Hội đồng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và bố trí chi phí thẩm định của Hội đồng theo quy định.

Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ thẩm định.

 

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 12/2021. Dự án được đầu tư xây dựng tại xã Gio Quang, xã Gio Hải và xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, với tổng mức đầu tư hơn 5.890 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 2.947 tỷ đồng và giai đoạn 2 là 2.950 tỷ đồng.

Cảng hàng không Quảng Trị là một trong 28 cảng hàng không nằm trong quy hoạch giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg và được Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 188/QĐ-BGTVT.

Đồng thời sân bay Quảng Trị là một trong 28 cảng hàng không nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ thẩm định phê duyệt. 

Dự kiến quy mô đầu tư Cảng hàng không Quảng Trị gồm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư là 5.822,9 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng công trình cơ bản Cảng hàng không Quảng Trị đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C và sân bay quân sự cấp II, khai thác khoảng 2,2 triệu hành khách/năm vào năm 2046 và khoảng 5.600 tấn hàng hóa vào năm 2042.

Giai đoạn 2 đầu tư hạ tầng khu vực mặt đất tại cảng hàng không năm 2029, mở rộng nhà ga hành khách năm 2047 đảm bảo khai thác đến 5 triệu hành khách. Cùng với đó, mở rộng nhà ga hàng hóa đợt 1 năm 2043 với công suất khai thác khoảng 13.700 tấn hàng hóa/năm và đợt 2 năm 2059 với công suất khai thác khoảng 25.500 tấn/năm. Đồng thời, xây dựng các văn phòng cơ quan Nhà nước và công trình dịch vụ hàng không và phi hàng không phù hợp với quy hoạch.

Quảng Trị kỳ vọng sau khi hoàn thành sân bay, sẽ phát triển du lịch, đặc biệt du lịch lịch sử trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có đóng góp quan trọng cho kinh tế địa phương.