14:41 12/09/2022

Chậm trễ tiến độ xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước tại “siêu” sân bay Long Thành

Anh Tú

Các dự án xây dựng trụ sở cơ quan quản lý nhà nước tại “siêu” sân bay Long Thành giai đoạn 1 đều đang chậm tiến độ. Để bảo đảm khai thác chuyến bay đầu tiên vào ngày 2/9/2025, việc hoàn thành các dự án thành phần đúng tiến độ là điều kiện tiên quyết...

Nhiều dự án đều chưa xác định được thời điểm bố trí vốn, thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư.
Nhiều dự án đều chưa xác định được thời điểm bố trí vốn, thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bộ Giao thông vận tải vừa thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án thành phần 1, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hoàn thành dự án thành phần 3, bảo đảm khai thác chuyến bay đầu tiên vào ngày 2/9/2025.

Do đó, để có thể hoàn thành đồng bộ, đi vào khai thác dự án theo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, việc hoàn thành các dự án thành phần đúng tiến độ là điều kiện tiên quyết.

Được biết, dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 - các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước được Thủ tướng giao các cơ quan quản lý nhà nước liên quan như: hải quan, công an, công an cửa khẩu, cảng vụ, kiểm dịch y tế bố trí nguồn vốn thực hiện.

Trường hợp không có khả năng bố trí vốn, các cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP, loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao – thuê dịch vụ (BTL) hoặc xây dựng – thuê dịch vụ – chuyển giao (BLT).

 

"Tuy nhiên đến nay, ngoài Cảng vụ hàng không miền Nam được bố trí vốn và Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ các dự án thành phần còn lại không có thay đổi do các bộ chủ quản và UBND tỉnh chưa bố trí vốn trung hạn", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Dự án thành phần 1 có 5 dự án xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước được giao cho các bộ, ngành và UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Trong đó, 2 dự án xây dựng trụ sở Hải quan và Cục Quản lý xuất nhập cảnh đang được các cơ quan liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ bàn giao đất cũng như bố trí nguồn vốn thực hiện.

Riêng dự án xây dựng trụ sở cơ quan quản lý kiểm dịch y tế, động thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn chưa triển khai thực hiện.

Với dự án xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước của địa phương do UBND tỉnh thực hiện gồm 2 công trình là trụ sở công an địa phương và cơ quan quản lý kiểm dịch y tế, động thực vật.

Do đó, để bảo đảm tiến độ các dự án thành phần, sẵn sàng triển khai ngay khi được bố trí nguồn vốn, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động kết nối với ACV (chủ đầu tư dự án thành phần 3) và Cục Hàng không Việt Nam trong công tác giao nhận đất để triển khai dự án.

Cục Hàng không Việt Nam có nhiệm vụ cung cấp thông tin đầu mối cụ thể gửi các chủ đầu tư các hạng mục thuộc dự án thành phần 1 để thuận tiện trong công tác kết nối cũng như đầu mối làm việc trong quá trình phối hợp triển khai; hướng dẫn Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an và các chủ đầu tư khác công tác lập bản vẽ tổng mặt bằng, công tác đấu nối, cũng như chỉ đạo Cảng vụ hàng không miền Nam trong công tác bàn giao đất để triển khai dự án.

Cục Hàng không cũng được giao là đầu mối, chủ trì họp cùng các đơn vị để thống nhất về quy mô, quy hoạch chi tiết.

Cùng đó, nghiên cứu, rà soát, đề xuất kiến nghị cụ thể trong điều kiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân khu chức năng (nếu có) bảo đảm tính tổng thể, bảo đảm tính đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cũng như bảo đảm công năng của các hạng mục xây dựng phục vụ dự án, báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

Đặc biệt, "cần làm rõ chủ đầu tư xây dựng Trụ sở cơ quan đơn vị Kiểm dịch động vật, thực vật tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, khẩn trương báo cáo Bộ Giao thông vận tải", Bộ Giao thông vận tải lưu ý. Cùng với đo, báo cáo định kỳ trước ngày mùng 5 hằng tháng, gửi Bộ Giao thông vận tải để làm cơ sở Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo để kiểm điểm đôn đốc tiến độ.

Đối với Vụ Kế hoạch đầu tư, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu chủ động phối hợp cập nhật các nội dung liên quan các dự án trong dự án thành phần 1, phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông  tổng hợp.

"Các cơ quan đơn vị liên quan có báo cáo tình hình triển khai hằng tháng để Bộ cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Chính phủ theo quy định", lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo.

 

Dự án xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 109.000 tỷ đồng, tương đương 4,664 tỷ USD với mục tiêu xây dựng 1 cảng hàng không quốc tế cấp 4F tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gồm 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm trên diện tích sàn 373.000 m2; 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Thời gian thực hiện dự án từ 2020 đến 2025. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần.