23:02 31/10/2022

Thêm một công ty quản lý quỹ bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM (Hà Nội) với tổng số tiền là 145 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM (Hà Nội) với tổng số tiền là 145 triệu đồng.

Cụ thể: BVIM bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty cổ phần quản lý quỹ BVIM không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên website của Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đồng thời, BVIM bị phạt tiếp 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không ban hành đầy đủ các quy trình nội bộ, quy trình nghiệp vụ.

Cụ thể, công ty này không ban hành quy trình tư vấn đầu tư chứng khoán; sổ tay định giá; quy trình về điều kiện, trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và thông qua Quyết định tại Đại hội nhà đầu tư áp dụng chung cho các quỹ, Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán.

Trước đó, Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (Hà Nội) bị phạt 150 triệu đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Cụ thể, công ty này đã cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.