22:00 25/10/2022

Thao túng giá cổ phiếu TNI, một nhà đầu tư bị phạt 550 triệu đồng

Hà Anh

SSC vừa cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra của SSC cho thấy, ông Nguyễn Ngọc Long (Địa chỉ: TDP số 4, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã TNI-HOSE).

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra của SSC cho thấy, ông Nguyễn Ngọc Long (Địa chỉ: TDP số 4, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (mã TNI-HOSE).

Cụ thể: ông Nguyễn Ngọc Long đã sử dụng 54 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu TNI. Theo đó, ngày 21/10/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nà nước đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Long với số tiền phạt tiền 550 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại khoản 1 và khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Đồng thời, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Long.

Trước đó, HOSE cho biết giữ nguyên cảnh báo đối với cổ phiếu TNI theo quyết định số 372/QĐ-SGDHCM ngày 10/6/2022 của Tổng giám đốc HOSE. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 775,93 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2022 là -9,44 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế NIêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng hành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.